دانلود برگه‌های نظرخواهی آزمون 27 دی 98

سکوی مقایسه نیم سال اول برنامه آزمون 27 دی و 15 فروردین شبیه هم است و شما با مقایسه چند از 10 این دو آزمون متوجه می‌شوید که وضعیت درس‌های نیم سال اول شما بلافاصله بعد از امتحانات چگونه است؟

دانلود برگه‌های نظرخواهی آزمون 27 دی 98


در فایل های ضمیمه سوال‌های نظرخواهی همه‌ی مقاطع را ببینید.
نسترن توکلی
ارسال شده توسط : نسترن توکلی