در نیم‌سال دوم پیشرفت کنید

حالا که معلم و روش‌های مطالعه‌ی خود را خوب شناخته‌ای و آگاهی کافی از وضعیت خودت داری می‌توانی بهترین برنامه را برای این نیم‌سال تدارک ببینی.

در نیم‌سال دوم پیشرفت کنید

_مامان این هفته قرار است کارنامه‌ها را بدهند!

_می‌دانم آیدین جان، نگرانی؟

_البته که نه! مطمئنم که نمره‌ی همه‌ی درس‌هایم خیلی‌خوب می‌شود.

_خب پسرم به نیم‌سال دوم فکر کرده‌ای؟ چه برنامه‌ای داری؟ می‌دانی که این نیم‌سال یک فرصت ویژه برای پیشرفت درسی است. حالا که معلم و روش‌های مطالعه‌ی خود را خوب شناخته‌ای و آگاهی کافی از وضعیت خودت داری می‌توانی بهترین برنامه را برای این نیم‌سال تدارک ببینی. حالا برو کارها و برنامه‌هایت را برای نیم‌سال دوم در کاغذی یادداشت کن. شب که پدرت آمد باهم در این مورد گفت‌وگو می‌کنیم و همگی با هم راه‌حلی مناسب برای مواردی که نیاز به توجه بیشتری دارند پیدا می‌کنیم.

دوست خوبم، شما چه برنامه‌ای برای این نیم‌سال داری؟