با زیبا نگاشت دفتر برنامه‌ریزی بهترین خودتان می‌شوید

سلامی زیبا تقدیم به دوستان ناب کنکوری و همراهان باصفا.

با زیبا نگاشت دفتر برنامه‌ریزی بهترین خودتان می‌شوید

سلامی زیبا تقدیم به دوستان ناب کنکوری و همراهان باصفا.

تماشایی است تورق زیبانگاشت‌های شما بهترین‌ها در دفتر برنامه‌ریزی. وقتی توجه هوشمندانه، همزمان و متعادل شما را به تمام درس‌های عمومی و اختصاصی می‌بینم اطمینانم از پیشرفت و شکوفایی قطعی شما دوچندان می‌شود.

گاهی که می‌بینم از همان ابتدای سال، پدرها و مادرها به تکمیل دفتر برنامه‌ریزی کمک می‌کنند به وجد می‌آیم، چون که همکاری زیبای پدرها و مادرها با دانش‌آموزان، گفت‌وگوهای سرنوشت‌ساز درون خانواده را تقویت می‌کند، صحبت‌هایی که انگیزه و نشاط بیشتر را در رگ‌های تلاش و پیوستگی جاری می‌کند.

صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی به صفحه‌ی رادار پیشرفته‌ای می‌ماند که در یک نگاه جزئیات زیادی را آشکار می‌کند. دانش‌آموزان سخت‌کوشی که فقط رقابت اصیل و حرفه‌ای با خودشان را در پیش گرفته و پیوسته روی نقاط قوت و ضعف و مهارت‌های فراشناختی خویش تمرکز دارند برای همیشه در صفحه ی رادار پیشرفت می‌درخشند. این دانش‌آموزان اگر در روزها و آزمون‌هایی افت و نوسان طبیعی را هم تجربه کنند بر اساس شناخت واقعی از توانایی‌هایشان که از رهگذر همراهی با دفتر برنامه‌ریزی به دست آمده است، به جایگاه پیشرفت خویش برمی‌گردند.

همیشه بهترین باشید.