رتبه‌‌های یک‌رقمی 98 از امتحانات نیم‌سال اول می‌گویند

با توجه به اینکه از اولین آزمون طبق برنامه‌ی راهبردی درس می‌خواندم، خیالم از همان ابتدا بابت امتحانات راحت بود و فقط کتاب درسی را می‌خواندم.

رتبه‌‌های یک‌رقمی 98 از امتحانات نیم‌سال اول می‌گویند

علیرضا مردانی، رتبه‌ی ۱۰ ریاضی از کرج

با توجه به اینکه از اولین آزمون طبق برنامه‌ی راهبردی درس می‌خواندم، خیالم از همان ابتدا بابت امتحانات راحت بود و فقط کتاب درسی را می خواندم و در برخی درس‌ها برای تثبیت بیشتر، جزوه‌ی ‌‌معلم را نیز مرور می‌کردم. خواندن برای امتحان را جزئی از برنامه‌ی درس‌خواندنم برای کنکور می‌د‌انستم و بعد از مطالعه‌ی کتاب برای امتحان، تست‌های آن مبحث را حل می‌کردم تا برای آزمون‌ها آماده باشم.

امیرمحمد سهرابی، رتبه‌ی ۴ تجربی از قم

با شروع امتحانات، هیچ تغییری در روند ‌مطاله‌ام ایجاد نشد و همچنان هدف اصلی‌ام خواندن کامل مباحث برای امتحانات بود. هر درسی را که امتحان داشتم، فقط مرور می‌کردم و بعد به سراغ حل تمرین و تست می‌رفتم. فقط در درس دین‌وزندگی که آیات مشابه آن زیاد دارد و درس زیست که به دقت زیادی نیاز دارد، مباحث را کامل و خط‌به‌خط می‌خواندم. به‌هرحال از برنامه‌ی راهبردی جدا نشدم و ساعت مطالعه‌ام را بیشتر کردم.

علی مبارکی، رتبه‌ی ۷ تجربی از کاشمر

اصلی‌ترین دلیل موفقیتم در امتحانات را جدانشدن از برنامه‌ی راهبردی می‌دانم. برنامه‌ی راهبردی کانون همه‌چیز را در نظر گرفته است و حجم مباحث و تعداد آزمون‌ها برای امتحانات نیم‌سال اول بدون نقص و به‌اندازه بود. علاوه بر پیشروی برای آزمون، در امتحانات مدرسه نیز موفق شدم.

شکیبا دانشور، رتبه‌ی ۱۰ تجربی از تنکابن

در ایام امتحانات، میزان تشریحی‌خواندنم بیشتر شد. سعی کردم از زمان تست‌زدنم هم چیزی کم نکنم و تا پایان روز، مابقی وقتم را برای حل تست اختصاص می‌دادم. گاهی برای حل تست، زمان کم می‌آوردم و این باعث شد برای آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول نتوانم درست جمع‌بندی کنم و حدود ۱۰۰ واحد افت تراز داشتم؛ اما تجربه‌ای شد برای‌ امتحانات نیم‌سال دوم.


منبع :