شهلا رضایی: از روستای صفی آباد تا پزشکی کرمانشاه

از روستای صفی آباد از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم

شهلا رضایی: از روستای صفی آباد تا پزشکی کرمانشاه

از روستای صفی آباد از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم از سال 94دانش آموز بورسیه کانون بودم و در سال 96با رتبه ی 930در رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبول شدم.