یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی1) آزمون 27 دی

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی دهم را طبق برنامه راهبردی آزمون 27 دی آماده کرده ایم

یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی1) آزمون 27 دی

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی دهم را طبق برنامه راهبردی آزمون 27 دی آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.
نام کاربر
متن کامنتمقطعمبحثتاریخ
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7037کامنتچرا هلیم رو از تقطیر جز به جز گاز طبیعی جدا کنیم بهتره؟چون درصدش بیشتره؟دهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981013
امیرحسین رستمی وفائی، دهم تجربی - سنندج - میانگین تراز 6989پاسخ کامنتاره حدودا 14000برابر درصدش بیشترهدهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981013
فاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6578پاسخ کامنتبله. چون درصد حجمیش بیشتره. بنابراین برای استفاده در مقیاس صنعتی مناسبتره. توجه داشته باشید که هرجا سخن از مقیاس صنعتی باشه، یعنی مقدار زیادی لازمه. پس اگر هلیم رو از منبعی تهیه کنیم که غنی‌تر از هلیم باشه، مقرون به صرفه ترهدهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981013
کاربر سایتکامنتدمای جوش اکسیژن در هوای مایع 183– است این دما را برحسب کلوین محاسبه کنیددهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
کاربر سایتپاسخ کامنتباید به اضافه 273 کنی میشه 90 درجه کلویندهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
فاطمه پردل طرقی، دهم تجربی - کاشمرکامنتکدام یک از مطالب زیر درست است⁉🌸1 ) حالت فیزیکی هاش 2 اُ(آب)در ارتفاع‌های 25و80 کیلومتری از سطح زمین در صورت وجود یکسان است2 )در نزدیکترین لایه به زمین با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر فشار درحدود 6 درصد افت میکند3 ) باتغییر ارتفاع در هوا کره هر چه غلظت هوا کره کمتر شود احتمال دیده شدن یون‌های گازی کمتر میشود4 ) فشار هر گاز ناشی از برخوردهای مولکول‌های آن با یکدیگر استدهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7037پاسخ کامنتگزینه 4...دهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
فاطمه پردل طرقی، دهم تجربی - کاشمرکامنتاگر به ازای هر 2کیلومتر افزایش ارتفاع در لایه‌ی تروپوسفر فشار هوا تقریبا به 80درصد مقدار اولیه خود برسد،در ارتفاعی که فشار هوا0/5 اتمسفر است دما به تقریب چند کلوین است (دمای سطح زمینو 14 درجه‌ی سانتی گراد درنظر بگیرید)⁉🌼1 )269👊2 )239👊3)251👊4 )255👊دهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
امیرحسین انقاءایلانلو، دهم تجربی - نقده - میانگین تراز 6743پاسخ کامنتگفته به ازای هر 2 کیلومتر افزایش ارتفاع ، فشار هوا به 80 درصد مقدار اولیه خود میرسد... خب در سطح زمین که فشار هوا یک اتمسفر و ارتفاع صفر هستش... پس تو ارتفاع دو کیلومتر میشه 0.8 اتمسفر، تو ارتفاع 4 کیلومتر میشه 0.64 اتمسفر و تو ارتفاع 6 کیلومتر میشه 0.512 اتمسفر که تقریبا همون 0.5 اتمسفر میشه ، دما هم اگه سطح زمین 14 باشه ، تو ارتفاع 6 کیلومتر میشه 251 کلوین....دهمفصل2- هوا معجونی ارزشمند13981017
کاربر سایتکامنتبه ازای تشکیل نیم مول پتاسیم سولفید چند الکترون بین پتاسیم و گوگرد مبادله می شود؟دهمفصل1- تبدیل اتم ها به مولكول ها13981017
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7037پاسخ کامنت1 ان آ الکترون مبادله میشه می‌نویسی بار پتاسیم(کاتیون) ضربدر تعداد پتاسیم (کاتیون) ضربدر نیم مول که میشه 1ان آ...ان آ عدد آوودگادرو هستدهمفصل1- تبدیل اتم ها به مولكول ها13981017
کاربر سایتکامنتواسه تعیین جرم مولی یک یون مثل ذره خنثی عمل می کنیم؟ یعنی بار رو نادیده میگیریم و جرم مولی اتم‌های تشکیل دهنده رو با هم جمع میکنیم؟ مثلا اِن او سه، یک بار منفی جرم مولیش میشه: پنجاه و دو؟دهمفصل1- تبدیل اتم ها به یون13981018
علی محمد حسنی، یازدهم تجربی - لردگان - میانگین تراز 6677پاسخ کامنتآره الکترون جرم خاصی نداره بارهم درصورت بودن و نبودن الکترون به وجود میاددهمفصل1- تبدیل اتم ها به یون13981018
آژوان رادمنش، یازدهم تجربی - مریوان - میانگین تراز 6110کامنتدر یه تست شیمی نوشته شده بود که در ارایش الکترونی نیکل اخرین الکترون وارد زیرلایه 3دی میشه اما در ارایش الکترونی وانادیم اخرین الکترون وارد زیرلایه 4 اس میشه... دلیلش چیه که اینطوریه مگه در هردو زیرلایه اس زودتر پر نمیشه بعد دی؟دهمفصل1- آرایش الکترونی اتم13970725
علیرضا فرهادی، یازدهم تجربی - خلخال - میانگین تراز 6796پاسخ کامنتشما اگه تعریف دسته دی رو ببینید اینه که اخرین الکترون آن ها وارد زیر لایه دی می شود پس هر دو به دی وارد میشندهمفصل1- آرایش الکترونی اتم13970725