ویژگی‌های آزمون 27 دی دهم تجربی

در ازمون 27 دی شما در درس‌های زبان و شیمی آزمون شاهد خواهید داشت که باید به سوالات پاسخ دهید

ویژگی‌های آزمون 27 دی دهم تجربی

دوستان دهمی 

ویژگی های آزمون 27 دی دهم تجربی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید

در این آزمون در درس‌های زبان‌انگلیسی و شیمی آزمون شاهد خواهید داشت.

درس های اختصاصی سوالات موازی دارند که شما باید به یکی از گروه‌های عادی یا موازی پاسخ دهید.در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید