حسین مراد خانی: از روستای زید تا پزشکی ایلام

حسین مرادخانی از روستای زید از توابع شهرستان دره شهر استان ایلام هستم

حسین مراد خانی: از روستای زید تا پزشکی ایلام

حسین مرادخانی از روستای زید از توابع شهرستان دره شهر استان ایلام هستم از سال 94 دانش آموز  بورسیه کانون  قلم چی بودم و در سال 95 با رتبه ی 1476 در رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام قبول شدم .