ویژگی‌های آزمون 27 دی (چند سؤال چند دقیقه)- دوازدهم تجربی

ویژگی‌های آزمون 27 دی (چند سؤال چند دقیقه)- دوازدهم تجربی-قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی‌های آزمون 27 دی (چند سؤال چند دقیقه)- دوازدهم تجربی

وازدهمی‌های عزیز سلام 

امیدوارم دوران جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم را به خوبی سپری کرده باشید. 

در این مطلب قصد دارم توجه شما رو به ویژگی‌های آزمون 27 دی جلب کنم. 

1- در این آزمون تمامی سؤال‌ها طرح جدید است.

2- تعداد سؤال‌های درس‌های عمومی همانند کنکور 100 سؤال است.

توجه: این آزمون هم مانند آزمون‌های قبل 30 سؤال اعتبارسنجی دارد. از این 30 سؤال 10 سؤال عمومی و 20 سؤال اختصاصی است.

زمان‌بندی و تعداد سؤال‌های دروس عمومی (100 سؤال - 75 دقیقه)

زمان‌بندی و تعداد سؤال‌های دروس اختصاصی (140 سؤال - 150 دقیقه)

موفق و کامیاب باشید.