دریافت کارنامه آزمون هدیه 20 دی از طریق اپلیکیشن کانونی ها

کارنامه آزمون هدیه 20 دی از طریق اپلیکیشن کانونی‌ها دریافت کنید...

دریافت کارنامه آزمون هدیه 20 دی از طریق اپلیکیشن کانونی ها

دانش آموزان گرامی


کارنامه آزمون هدیه 20 دی از طریق اپلیکیشن کانونی ها دریافت کنید.


کارنامه اولیه و کارنامه های نهایی آزمون هدیه 20 دی در اپلیکیشن کانونی ها فعال می شود. 

همچنین با مراجعه به نمایندگی های کانون می توانید کارنامه را دریافت کنید.توضیحات درباره ویژگی های کارنامه ی آزمون 20 دی


دانلود اپلیکیشن کانونی ها