10 دقیقه با کتاب استعداد تحلیلی

قهرمان داستان : حاج آقا سوری و کتاب استعداد تحصیلی

10 دقیقه با کتاب استعداد تحلیلی

قهرمان داستان: حاج‌آقا سوری و کتاب استعداد تحصیلی

در جلسه‌ای حاج‌آقا سوری به من گفتند: «شنیدم به بعضی از همکارها کتاب استعداد تحصیلی هدیه داده‌ای اما به من نداده‌ای.» من با توجه به مشغله‌ی حاج‌آقا فکر نمی‌کردم ایشان هم بخواهد از این کتاب استفاده کند. به هر حال فردایِ آن روز یک جلد به ایشان هدیه دادم.

10 دقیقه‌ی بعد نزد من آمدند. اول فکر ‌کردم می‌خواهند کتاب را پس بدهند و بگویند به درد من نمی‌خورد. با تعجب دیدم کتاب را باز کردند و جواب یک سؤال را گفتند و می‌خواستند بدانند درست است یا خیر.

سؤال شکلی را بعد از 45 درجه دوران می‌خواست و حاج‌آقا متوجه الگو شده بودند و درست پاسخ دادند.

گفتند: «برای هر سؤال باید یک بار بالا بیایم؟» گفتم: «حاج‌آقا! این کتاب، پاسخ تشریحی دارد. باز اگر مشکلی بود من خدمت شما می‌آیم.»

نتیجه‌ی اخلاقی: 10 دقیقه برای کتاب استعداد تحصیلی خودتان وقت بگذارید. مخاطب این کتاب خود شما هستید.