پرتکرار، کتابی که به یاری‌تان می‌آید

من دبیر ریاضی منطقه‌ی نمین هستم. چند سال پیش، دانش‌آموزی به من مراجعه کرد .

پرتکرار، کتابی که به یاری‌تان می‌آید

من دبیر ریاضی منطقه‌ی نمین هستم. چند سال پیش، دانش‌آموزی به من مراجعه کرد و گفت: «در خردادماه در درس حسابان نمره‌ی 5 گرفتم. باید چه کار کنم؟»

به او توصیه کردم کتاب پرتکرار حسابان را تهیه کند و سؤالاتی را که بیش از 5 بار تکرار شده‌اند تمرین کند. به حرفم گوش کرد و در شهریورماه نمره‌ی 15 را کسب کرد.