بزرگترین گل جهان در جنگل‌های بارانی اندونزی شکفته شد

بزرگترین گل جهان با پهنای بیش از 3 فوت (117 سانتی متر) در جنگل بارانی اندونزی شکوفته شد اما یک هفته بعد از بین رفت.

بزرگترین گل جهان در جنگل‌های بارانی اندونزی شکفته شد

بزرگترین گل جهان با پهنای بیش از ۳ فوت (۱۱۷ سانتی متر) در جنگل بارانی اندونزی شکوفته شد اما یک هفته بعد از بین رفت.

به گزارش روزنامه دیلی میل، این گل که رنگ قرمز روشن داشت ، بوی گوشت در حال فاسد شدن می‌داد. قطر این گل بزرگ که Rafflesia tuan-mudae نامیده می شود، ۴۶ اینچ (۱۱۷ سانتی متر) بود و  بزرگترین گل از این گونه به شمار می‌رود که تاکنون شکوفا شده است.


این گل که گلبرگ‌های بزرگی داشت از رکورد قبلی که  قطر ۱۰۷ سانتی متری داشت و  چند سال پیش در جنگل های غرب سوماترا شکوفا شد، بزرگتر بود. گزارش‌های محلی ادعا می‌کنند که این گل که یک هفته بعد از شکوفایی در جنگل بارانی اندونزی از بین رفت،  اولین گل از یک گروه پنج تایی است که انتظار می رود شکوفا شوند.

Rafflesia نام گروه بزرگی از گیاهان است که همه آنها برای جذب مگس‌ها و سوسک‌ها بوی گوشت گندیده می‌دهند. این گونه‌ها در چند کشور واقع در جنوب شرق آسیا از جمله فیلیپین که در آن یک نمونه ۱۰۰ سانتی متری ثبت شده است، رشد می‌کنند.

منبع :