پرونده‌ی هنر: رئالیسم بهزاد در نقاشی کلاسیک ایرانی

کمال‌الدین بهزاد در اواسط نیمه‌ی دوم قرن نهم هجری قمری در هرات به دنیا آمد و مکتب نوین هرات را بنیان گذارد.

پرونده‌ی هنر: رئالیسم بهزاد در نقاشی کلاسیک ایرانی

کمال‌الدین بهزاد در اواسط نیمه‌ی دوم قرن نهم هجری قمری در هرات به دنیا آمد و مکتب نوین هرات را بنیان گذارد. برجسته‌ترین نوآوریِ بااصالت و متشخص بهزادْ رویکرد او به نمایش زندگی روزمره‌ی مردم کوچه و بازار است. به‌تعبیر دیگر، مضامین نقاشی‌اش را از مردم کوچه و بازار می‌گیرد؛ با خلق ترکیب‌بندی‌های ساده اما غنی و با استفاده از ترکیب‌های نوین از رنگ‌های خالص و درخشان.

تابلوی ساختن کاخ خورنق که اکنون در موزه‌ی بریتانیا نگهداری می‌شود، از زمره‌ی آثار شاخص کمال‌الدین بهزاد با رویکرد واقع‌گرایانه است. در این تابلو، کارگران و معماران و بنایان را در نظمی خارق‌العاده می‌بینیم که مشغول کارند و به‌صورت دوایر درهم‌تنیده، ترکیب‌بندی بدیع نقاشی را به تحرّک و پویایی تمام وامی‌دارند. در قسمت پایینی تابلو، کارگرانی مشغول ساختِ گل هستند و در همان حال،‌ کارگری دیگر را می‌بینیم که روی تلّ خاک، آب می‌ریزد.

رئالیسم بهزاد در منتهای اصالت و در چهارچوب ترکیب‌بندی فاخر و به‌دقت‌محاسبه‌شده است. در نقاشی بهزاد، این خودِ زندگی است که جشنواره‌ای از زیبایی را برپا می‌کند.


منبع :