هگمتانه گنجی نهفته در دل مادستان

همدان یکی از شهرهای مهم تاریخی و گردشگری ایران است و به‌دلیل قرارگیری شهر هگمتانه در وسط آن، سند معتبری از تاریخ قبل از هخامنشایان یعنی دوران ماد را داراست.

هگمتانه گنجی نهفته در دل مادستان

همدان یکی از شهرهای مهم تاریخی و گردشگری ایران است و به‌دلیل قرارگیری شهر هگمتانه در وسط آن، سند معتبری از تاریخ قبل از هخامنشایان یعنی دوران ماد را داراست و گردشگران بسیاری از داخل و خارج ایران برای بازدید از جاهای دیدنی همدان به این شهر تاریخی سفر می‌کنند.


وارد شهر همدان که می‌شوی، درست در مرکز شهر، تپه‌ی باستانی هگمتانه، معروف به شهر مادها، قرار گرفته است. در شرق شهر کهن هگمتانه نیز برترین موزه‌ی کشور جا خوش کرده است.


موزه‌ی هگمتانه همانند سایر موزه‌ها گویای تمدن و تاریخ و فرهنگ استان همدان بوده و هست و همواره گردشگران را به خود جذب می‌کند. اکنون این موزه با یک سالن اصلی، یک سرسرا و دو راهرو، به نمایش ۲۰۰ شیء مربوط به دوره‌های پیش از تاریخ و دوران تاریخی و دوران اسلامی می‌پردازد. این اشیا از طریق کاوش در تپه‌ی هگمتانه و خرید و اهدا یا توقیف به دست آمده‌ است. اشیای موزه‌ی تپه‌ی هگمتانه شامل دو بخش اختصاصی و استانی است و در این مجموعه، آثار سنگی و سفالی و استخوانی و فلزی از دوره‌های پیش و پس از اسلام به نمایش درآمده است. در راهرو و تالار سمت راست موزه‌ی تپه‌ی هگمتانه، اشیای مکشوف از هگمتانه نگهداری می‌شود.


در مجموعه‌ی هگمتانه علاوه بر موزه، خرابه‌ها و آثار آن‌ها و بناهایی از دوره‌های متعدد تاریخی وجود دارد. بناهای داخل محوطه شاملمجموعه‌ی کلیساهای گریگوری استپانوس در محوطه‌ی باستانی هگمتانه می‌‌شود. این بناها در محلی به‌نام کوی گذر قرار دارد که زمانی تمام ساکنان آن، ارمنی‌نشین بوده‌اند. این بناها شامل چند کلیسا و مدرسه و خانه‌ی کشیش است.


در صفحه‌ی 46  از کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان سفر به شهرهای باستانی ایران مطرح شده است و اشاره به شهر باستانی همدان یا هگمتانه و  موزه‌ی هگمتانه دارد.

منبع :