یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی کنکور 98 در دانشگاه‌های مختلف

یادگار ماندگار 98 : قبولی‌های کانونی دانشگاه محور در همه رشته‌ها در سال 98 را در جدول زیر مشاهده کنید.

یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی کنکور 98 در دانشگاه‌های مختلف

یادگار ماندگار 98  : قبولی های کانونی دانشگاه محور در همه رشته ها در سال  98 را در جدول زیر  مشاهده کنید.


 اطلاعات مربوط به چند از 10 و چارک پایین قبولی دانش آموزان کانونی به همراه اسامی دانش آموزان قبول شده در آن دانشگاه را ملاحظه می فرمایید.

قبولی ها به تدریج در این قسمت قرار خواهد گرفت و لینک هر دانشگاه آبی می شود و هر روز یک دانشگاه بارگذاری می شود.


استاننام دانشگاه
آذربايجان شرقيدانشگاه علوم پزشکي تبریز
دانشگاه تبریز 
دانشگاه علوم پزشکي مراغه
آذربايجان غربيدانشگاه علوم پزشکي ارومیه
دانشگاه صنعتي ارومیه و دانشگاه ارومیه
دانشگاه علوم پزشکي خوی
اردبيلدانشگاه علوم پزشکي اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
اصفهاندانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه اصفهان
البرزدانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
ايلامدانشگاه ایلام

دانشگاه علوم پزشکي ایلام 
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه الزهرا
دانشگاه خوارزمی تهران
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
چهارمحال و بختیاریدانشگاه شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
خراسان رضویدانشگاه فردوسي - مشهد
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکي بجنورد
دانشگاه بجنورد
خراسان جنوبیدانشگاه علوم پزشکي بيرجند
دانشگاه بيرجند
خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
زنجاندانشگاه علوم پزشکي زنجان
سمناندانشگاه علوم پزشکي سمنان
دانشگاه سمنان 
فارسدانشگاه شيراز
دانشگاه صنعتي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
سیستان و بلوچستاندانشگاه زابل
دانشگاه علوم پزشکي زابل
قزویندانشگاه علوم پزشکي قزوين
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
قمدانشگاه صنعتي قم
دانشگاه علوم پزشکي قم
دانشگاه قم
کردستاندانشگاه كردستان - سنندج
دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
کرماندانشگاه شهيد باهنر - كرمان
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
کرمانشاهدانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه رازي کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمددانشگاه ياسوج
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
گلستاندانشگاه گلستان - گرگان
دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
گیلاندانشگاه گيلان - رشت
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
لرستاندانشگاه لرستان - خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
مازندراندانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مرکزیدانشگاه اراک 
دانشگاه صنعتي اراک
دانشگاه علوم پزشکي اراک
هرمزگاندانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
همداندانشگاه بوعلي سينا - همدان
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان
یزددانشگاه يزد
دانشگاه علوم پزشکي يزد


قبولی های سایر دانشگاه ها به تدریج به این جدول اضافه می شود

مطالب مرتبط