کنکوری‌ها - کاظم قلم چی : با سه کارنامه آزمون 20 دی آشنا شوید

در آزمون هدیه که در روز 20 دی برگزار می‌شود علاوه بر کارنامه‌ی اصلی دو کارنامه‌ی جدید و متفاوت نیز دریافت خواهید کرد.

کنکوری‌ها - کاظم قلم چی : با سه کارنامه آزمون 20 دی آشنا شوید

کنکوری ها

در آزمون هدیه که در روز 20 دی برگزار می شود علاوه بر کارنامه ی اصلی دو کارنامه ی جدید و متفاوت نیز دریافت خواهید کرد.

فیلم زیر را مشاهده کنید.

ثبت نام در آزمون هدیه 20 دی : کلیک کنید

فایل های ضمیمه

با سه کارنامه آزمون 20 دی آشنا شوید

مطالب مرتبط