این‌جا خط‌ها بر روی هم منطبق می‌شوند

یکی از چالش‌هایی که بعضی از دانش‌آموزان درباره‌ی آن سخن می‌گویند، نرسیدن به برنامه‌ی راهبردی است.

این‌جا خط‌ها بر روی هم منطبق می‌شوند

یکی از چالش‌هایی که بعضی از دانش‌آموزان درباره‌ی آن سخن می‌گویند، نرسیدن به برنامه‌ی راهبردی است. آن‌ها می‌گویند که برنامه‌ی مدرسه در بعضی از درس‌ها عقب‌تر از برنامه‌ی آزمون بوده و این موضوع روی شرایط آزمون‌دادن آن‌ها اثر می‌گذاشته است.

اما یک اتفاق خوب در پیش است. پروژه‌ی 4 جایی است که دو برنامه‌ی مدرسه و آزمون کاملاً بر روی هم منطبق می‌شوند. امتحانات نیم‌سال اول مدرسه و برنامه‌ی راهبردی آزمون 20‌دی کاملاً مشابه هم هستند و همه‌ی دانش‌آموزان یک فرصت استثنایی برای رساندن خودشان به برنامه دارند.

حالا می‌توانید نفس راحتی بکشید و به خودتان بگویید: «دیگر به برنامه رسیدم!» یادتان باشد این‌جا خط‌ها بر روی هم منطبق می‌شوند. منتظر لبخندهایتان بعد از آزمون 20‌دی هستم.

منبع :