آمادگی آزمون 25بهمن مقطع دوازدهم حسابداری3

1)استهلاک: تقلیل تدریجی ارزش دارایی‌های بلند مدت یا دارایی‌های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن،استهلاک گویند.

آمادگی آزمون 25بهمن مقطع دوازدهم  حسابداری3

    

آمادگی آزمون 25بهمن حسابداری

دانش فنی پایه

1)استهلاک: تقلیل تدریجی ارزش دارایی‌های بلند مدت یا دارایی‌های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن،استهلاک گویند.

2)روش‌های محاسبه استهلاک بیان شده در پودمان4دانش فنی پایه:

  • روش خط مستقیم

  • روش مجموع سنوات

  • روش مانده نزولی با نرخ مضاعف

3)برای بدست آوردن نرخ محاسبه‌ی استهلاک در روش مانده‌ی نزولی با نرخ مضاعف از فرمول های زیر استفاده می‌کنیم:

100×(تعداد سال‌های عمر مفید ÷2)= نرخ استهلاک

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

1)روش‌های تنخواه گردانی عبارتند از:

الف)تنخواه گردان به روش متغیر:در این روش حساب تنخواه گردان طی دوره گردش مالی داشته و در پایان دوره بسته خواهد شد.

ب)تنخواه گردان به روش ثابت : در این روش حساب تنخواه گردان طی دوره هیچگونه گردش مالی ندارد و در پایان دور‌ه‌ی مالی بسته می‌شود.

2)مراحل تنخواه گردانی عبارتند از:

  • فرایند افتتاح حساب تنخواه گردان

  • فرایند ثبت هزینه‌های تنخواه گردان

  • فرایند ترمیم حساب تنخواه گردان

  • فرایند بستن حساب تنخواه گردان

نکته: روش‌های تنخواه گردان ثابت و متغیر در مراحل دوم و سوم با یکدیگر اختلاف دارند.

حسابداری خرید و فروش

1)گاهی اوقات پیش می‌آید که خریدار کالای خریداری شده را بنا بر دلایلی از جمله (عیب و نقص کالا قبل از دریافت آن و...) به فروشنده برگشت دهد که به آن برگشت از خرید و تخفیفات گفته می‌شود.

در صورتی که خریدار بدهی خود را در دوره‌ی تخفیف پرداخت کند ،مشمول تخفیف نقدی می‌شود

حساب‌های پرداختنی              ××

           موجودی نقد_بانک                   ××

           تخفیفات نقدی خرید                 ××

  •         سایر حساب های دریافتنی_مالیات   ××

پرداخت بدهی در دوره‌ی تخفیف(سیستم ادواری)


حساب های پرداختنی              ××

           موجودی نقد_بانک                    ××

           موجودی کالا                            ××

       سایرحساب های دریافتنی_مالیات      ××

پرداخت بدهی در دوره‌ی تخفیف(سیستم دائمی)

مهدیس آوندی
ارسال شده توسط : مهدیس آوندی