کارنامه‌‌های متفاوت برای آزمون هدیه ( 20 دی )

در آزمون هدیه که در روز 20 دی برگزار می‌شود علاوه بر کارنامه‌ی اصلی دو کارنامه‌ی جدید و متفاوت نیز دریافت خواهید کرد.

کارنامه‌‌های متفاوت برای آزمون هدیه ( 20 دی )

 

کارنامه آزمون هدیه 20 دی از طریق اپلیکیشن کانونی ها قابل دریافت استدر آزمون هدیه که در روز 20 دی برگزار می شود علاوه بر کارنامه ی  اصلی دو کارنامه ی جدید و متفاوت نیز دریافت خواهید کرد.

 

کارنامه ی دوستونی (درس به درس) : با توجه به ویژگی این آزمون که شامل دو بسته ی یک صد سوالی است ، برای هر درس یک کارنامه ی دو ستونی را مشاهده می کنید   با کارنامه ی دوستونی  می توانید  در هر درس نمره ی خود را در دو  نوع سوال مقایسه کنید : سوال های طراحی شده ی جدید و سوال های شناسنامه دار از آزمون  های استاندارد قبلی .

این مقایسه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید برنامه ریزی بهتری برای مطالعه وتمرین های بعدی داشته باشید . نمونه ی کارنامه ی دو ستونی درس به درس را در این جا می بینید . اگر در هر ستون که مربوط به یک نوع سوال است  در  دهک بالاتری قرار داشته باشید وضعیت شما در آن نوع سوال  بهتر است .

 

 

 

 

 

کارنامه های  مربعی : کارنامه ی مربعی یک جدول 10 در 10 است ( شامل ده ردیف و ده ستون است ) . سوال هایی که به آن ها پاسخ درست داده اید با رنگ آبی و سوال هایی که به آن ها پاسخ اشتباه داده اید با رنگ قرمز و سوال هایی که به آن ها پاسخ نداده اید و سفید گذاشته اید با رنگ سفید مشخص شده اند . وقتی دو مربع را مقایسه می کنید متوجه می شوید که در مجموع بین یکصد سوال طراحی جدید و یکصد سوال شناسنامه دار قدیم در کدام یک تعداد درست ها یتان بیشتر بوده ، تعداد اشتباه ها و نزده هایتان کمتر بوده است .این مقایسه یک تصویر کلی  از میزان تسلط شما در تمام درس ها به صورت مجموعه ای می دهد . در کارنامه ی دوستونی شما درس ها را یک به یک مقایسه می کنید و در کارنامه های مربعی کل عملکرد خود را  در یک جا  و به صورت تجمعی مشاهده می کنید .

کاظم قلم چی


ثبت نام در آزمون هدیه 20 دی : کلیک کنید

فایل های ضمیمه

کنکوری ها : ویژگی های کارنامه های آزمون هدیه 20 دی
نهمی ها : ویژگی های کارنامه های آزمون هدیه 20 دی
ششمی ها : ویژگی های کارنامه های آزمون هدیه 20 دی

مطالب مرتبط