نمونه سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان - دوم دبستان

نمونه سوال- سوالات مهم- درس هدیه‌های آسمانی- دوم ابتدایی- درس یازدهم هدیه‌های آسمان - دوم دبستان-

نمونه سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان - دوم دبستان

1- اگر بخواهیم خوش بخت شویم باید چه کاری انجام ندهیم؟ باید به دیگران دروغ نگوییم.


2- راستگویی چه فایده هایی دارد؟ خوشبخت می شویم، خدا مارا دوست دارد، دوستان زیادی چیدا می کنیم.


3- دروغ گویی چه نتیجه ای دارد؟ خوش بخت نمی شویم، خدا مارا دوست ندارد، دیگران با ما دوست نمی شوند.


4- خدا آدم های راستگو را خیلی دوست دارد.


5- کسی که همیشه راست می گوید خوش بخت می شود.