برگزاری المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان علوم پزشکی

زمان برگزاری المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشخص شد.

برگزاری المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان علوم پزشکی


زمان برگزاری المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بر اساس اعلام اداره ورزش های همگانی وزارت بهداشت، المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۱۴ اسفند ماه سال ۹۸ به میزبانی وزارت بهداشت در خزرآباد ساری برگزار خواهد شد.

همچنین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ اسفند ماه در ۸ رشته ورزشی در خزرآباد ساری با حضور ورزشکاران دانشگاه های مختلف علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

سال گذشته نیز المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر، اسفندماه در خزرآباد ساری و به فاصله یک هفته در هشت رشته ورزشی برگزار شد و امسال نیز این دو المپیاد اسفند ماه برگزار می شود.

به گفته دکتر محمد حسین کوشکی رئیس اداره ورزش های همگانی وزارت بهداشت، المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ۸ رشته ورزشی فوتبال دستی، دارت، فریزبی، طناب زنی، طناب کشی، روبیک، آمادگی جسمانی و داژبال برگزار خواهد شد.

دانشگاه های مختلفی از سراسر کشور برای حضور در این دو المپیاد اعلام آمادگی کرده اند که طی روزهای آینده، تعداد دقیق دانشگاه هایی که آمادگی خود را برای حضور در المپیاد ابراز کرده اند، اعلام خواهد شد.


منبع :