برنامه و سوالات امتحانی پایان نیم‌سال اول مقطع یازدهم انسانی

برنامه و سوالات امتحانی پایان نیم‌سال اول مقطع یازدهم انسانی (99-98)

برنامه و سوالات امتحانی پایان نیم‌سال اول مقطع  یازدهم انسانی

برنامه و سوالات امتحانی پایان نیم‌سال اول مقطع  یازدهم انسانی (99-98)

با توجه به اینکه امتحانات مقطع یازدهم انسانی در نیم‌سال اول از 7 دی آغاز شده است، در ادامه برنامه امتحانی و برگه سؤالات امتحانات برگزار شده در مدارس منتخب را مشاهده خواهید کرد.

توجه داشته باشید که این سوالات بعد از برگزاری امتحان در هر مدرسه برای گروه آزمون یازدهم انسانی ارسال می‌گردد. از این رو معمولا دریافت برگه‌های امتحانی با تاخیر چند ساعته در سایت بارگزاری می‌شود.

همچنین برای مشاهده نمونه سوالات یازدهم در سال های گذشته بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده نمونه سوال های امتحانی یازدهم انسانی سال های گذشته

با کلیک بر روی نام هر یک از مدرسه‌ها که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن شهر و مدرسه رادانلود نمایید.برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس فارسی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

چهارشنبه98/10/4غیردولتی صدرای نور تبریز

یک‌شنبه

98/10/8

فرهنگ جهرم

دوشنبه

98/10/9

اختران دره گز ـ پسرانه بهجت آبادان ـ مشکاة نور تبریز ـ هدایت زابل

یک‌شنبه

98/10/15

ارمغان دانش قم

دوشنبه

98/10/16

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری  ـ نرجس گرمسار

چهارشنبه

98/10/18

یاس لاهیجان ـ حجاب دزفول ـ سرای دانش حافظ تهران ـ سرای دانش فلسطین تهران ـ 

پنج‌شنبه

98/10/19

دانشجو شهر ری ـ روش نوین یزد
شنبه98/10/21صمصامیه بیات اراک

دوشنبه

98/10/23

دارالفنون دخترانه همدان ـ دکتر حسابی شهر ری ـ محراب ساوه

چهارشنبه

98/10/25

حجاب دزفول ـ غیر دولتی ازرم

شنبه

98/10/28

ارمغان دانش قم

برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس نگارشنیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

یک‌شنبه

98/10/8

نگارش دکتر حسابی شهر ری دختر ـ رایحه دانش قم

دوشنبه

98/10/9

یاس لاهیجان

سه‌شنبه

98/10/10

اندیشه نو چابهار ـ پژوهندگان علم کرج ـسرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش حافظ 2 انسانی تهران ـ سرای دانش حافظ تهران ـ سرای دانش رسالت تهران ـ سرای دانش سعادت‌آباد ـ  

چهارشنبه

98/10/11

استاد شهریار شاهین‌شهر اصفهان ـ حجاب دزفول

یک‌شنبه

98/10/15

ارمغان دانش قم

سه‌شنبه

98/10/17

دانشجو شهر ری

پنج‌شنبه

98/10/19

پسرانه شمس خوی

یک‌شنبه

98/10/22

عصر علم هندیجان پسر ـ  یاسین لاهیجان

سه‌شنبه

98/10/24

غیردولتی دخترانه محراب ساوه ـ 

چهارشنبه

98/10/25

صدرای نور تبریز

پنج‌شنبه

98/10/26

دکتر حسابی شهر ریبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس عربی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

دوشنبه

98/10/9

مطهره گناوه ـ  دخترانه دارالفنون همدان ـ غیردولتی دانشجوی شهریار

شنبه

98/10/14

سلاله 2 کرج  ـ صمصامیه بیات اراک

چهارشنبه

98/10/18

 دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـدبیرستان دکتر حسابی شهر ری ـ  

پنج‌شنبه

98/10/19

روش نوین یزد

شنبه

98/10/21

 غیردولتی دخترانه محراب ساوه

دوشنبه

98/10/23

سرای دانش حافظ تهران ـ سرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش رسالت تهران

چهارشنبه

98/10/25

نرجس گرمسار
شنبه98/10/28حجاب دزفول


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس دین و زندگی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

سه‌شنبه98/10/3پسرانه مشکاة نور تبریز

چهارشنبه

98/10/4

 نخبگان دانش اراک

شنبه

98/10/7

تهران سرای دانش واحد رسالت  ـ سلاله 2 کرج  ـ  تهران سرای دانش واحد حافظ

دوشنبه

98/10/9

نرجس گرمسار ـ خرد اصفهان

چهارشنبه

98/10/11

یاس لاهیجان

شنبه

98/10/14

سرای دانش نوین قشم ـ غیردولتی شمس خوی ـ صمصامیه بیات اراک ـ دکتر حسابی دوره دوم شهر ری

یک‌شنبه

98/10/15

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

دوشنبه

98/10/23

حجاب دزفول ـ

سه‌شنبه

98/10/24

 ارمغان دانش قم

شنبه98/10/28سرای دانش بهبهان پسر


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس زبان انگلیسی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

چهارشنبه

98/10/11

روش نوین یزد ـ راهیان نور قوچان

پنج‌شنبه

98/10/12

صمصامیه بیان اراک

شنبه

98/10/14

حجاب دزفول ـ

یک‌شنبه

98/10/15

سرای دانش رسالت تهران

چهارشنبه

98/10/18

یاسین لاهیجان ـ غیردولتی شمس خوی ـ غیردولتی دخترانه محراب ساوه ـ صدرای نور تبریز ـ فرهنگ قزوین ـ نخبگان دانش اراک ـ پژوهندگان علم کرج

شنبه

98/10/21

علوم بجنورد

یک‌شنبه

98/10/22

بهجت آبادان

دوشنبه

98/10/23

عصر علم هندیجان پسر

سه‌شنبه

98/10/24

نرجس گرمسار ـ دبیرستان پسرانه دانشجو شهر ری

چهارشنبه

98/10/25

اندیشه‌های شریف رشت


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس ریاضی و آمار نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

چهارشنبه98/10/4دخترانه دارالفنون همدان

شنبه

98/10/7

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـدبیرستان پسرانه غیردولتی دوره دوم دانشجو شهر ریـ 

پنج‌شنبه

98/10/12

تفکر بندرعباس

شنبه

98/10/14

سرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش حافظ تهران ـ سرای دانش رسالت تهران ـعصر علم هندیجان پسر

سه‌شنبه

98/10/17

مطهره گناوه ـ

چهارشنبه

98/10/25

دکتر حسابی شهر ری


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس علوم و فنون ادبی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

چهارشنبه

98/10/4

غیردولتی دانشجو شهر ری

دوشنبه

98/10/9

ازرم داراب ـ

چهارشنبه

98/10/11

دخترانه دارالفنون همدان 

پنج‌شنبه

98/10/12

حسین بن علی ایلام ـ شاهد فاطمیه مشهد

شنبه

98/10/14

پژوهندگان علم کرج ـ دبیرستان پسرانه دانشجو شهر ری ـ غیردولتی دخترانه محراب ساوه

شنبه

98/10/21

نرجس گرمسار

دوشنبه

98/10/23

مطهره بندر گناوه

چهارشنبه

98/10/25

سلاله 2 کرج ـ

برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس تاریخ نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

چهارشنبه98/10/4دانشجو شهر ری دختر

شنبه

98/10/7

 دخترانه دارالفنون همدان

یک‌شنبه

98/10/8

تفکر بندر عباس

سه‌شنبه

98/10/10

فرهنگ و آموزش قزوین

چهارشنبه

98/10/11

غیردولتی دخترانه محراب ساوه

پنج‌شنبه

98/10/12

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

شنبه

98/10/14

مطهره بندر گناوه ـ 

پنج‌شنبه

98/10/19

سرای دانش حافظ تهران ـ سرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش رسالت تهران ـ 

شنبه

98/10/21

سلاله 2 کرج ـ نرجس گرمسار

سه‌شنبه

98/10/24

عصر علم هندیجان

چهارشنبه

98/10/25

سلاله کرج  ـ محراب ساوه

برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس جغرافیای 2 نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

یک‌شنبه

98/10/8

سرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش رسالت ـ سرای دانش حافظ

سه‌شنبه

98/10/10

صمصامیه بیات اراک ـ دانشجو شهر ری

چهارشنبه

98/10/11

نرجس گرمسار

شنبه

98/10/14

دخترانه دارالفنون همدان

دوشنبه

98/10/16

تفکر بندرعباس

چهارشنبه

98/10/18

حسین بن علی ایلام 

شنبه

98/10/21

عصر علم هندیجان پسر ـ  

یک‌شنبه

98/10/22

پژوهندگان علم کرج ـ 

چهارشنبه

98/10/25

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

شنبه

98/10/28

سلاله 2 کرج ـبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس جامعه‌شناسی 2 نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

شنبه98/9/30بادامچی مشهد

شنبه

98/10/7

مطهره دلوار ـ

دوشنبه

98/10/9

پژوهندگان علم گوهردشت کرجـ دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

سه‌شنبه

98/10/10

فرهنگ کرمانـ 

چهارشنبه

98/10/11

نسترن 2 زاهدان

یک‌شنبه

98/10/15

دخترانه دارالفنون همدان ـ دکتر حسابی شهر ری ـ خرد اصفهان ـ دانشجو شهر ری

شنبه

98/10/21

ازرم داراب ـ نرجس گرمسار

سه‌شنبه

98/10/24

سرای دانش حافظ ـ سرای دانش فلسطین


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس فلسفه نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

سه‌شنبه

98/10/10

بادامچی مشهد ـ علامه حلی اراک

چهارشنبه

98/10/11

نرجس گرمسار

پنج‌شنبه

98/10/12

ازرم داراب ـ

شنبه

98/10/14

شهید بهشتی بجنورد

یک‌شنبه

98/10/15

امام صادق زاهدان

چهارشنبه

98/10/18

مطهره بندر گناوه ـ 

شنبه

98/10/21

سرای دانش حافظ تهران ـسرای دانش فلسطین تهران ـ سرای دانش رسالت تهران ـ دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

چهارشنبه

98/10/25

دارالفنون همدان

شنبه

98/10/28

دکتر حسابی شهر ری

یک‌شنبه

98/10/29

غیردولتی دخترانه محراب ساوهبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس روان‌شناسی نیم‌سال اول 99-98 پایه یازدهم

دوشنبه

98/10/9

سرای دانش رسالت 2 تهران ـ سرای دانش واحد حافظ ـ سرای دانش واحد فلسطین ـ سیب و سوران 

شنبه

98/10/14

تفکر بندر عباس ـ شاهد فاطمیه مشهد ـ 

یک‌شنبه

98/10/15

پژوهندگان علم کرج ـ سلاله 2 کرج ـ حسین بن علی ایلام

شنبه

98/10/21

دکتر حسابی شهر ری ـ دخترانه دارالفنون همدان 

دوشنبه

98/10/23

دبیرستان دخترانه دانشجو شهر ری ـ 

چهارشنبه

98/10/25

غیردولتی دخترانه محراب ساوه
شنبه98/10/28عصر علم هندیجان پسر