نمونه سوال امتحانی دی 98 - دهم تجربی

توجه داشته باشید که این سوالات بعد از برگزاری امتحان در هر مدرسه برای گروه آزمون دهم تجربی ارسال می‌گردد. از این رو معمولا دریافت برگه‌های امتحانی با تاخیر چند ساعته در سایت بارگزاری می‌شود.

نمونه سوال امتحانی دی 98 - دهم تجربی

دانش‌آموزان دهم تجربی سلام

امیدوارم بتوانید با برنامه‌ریزی دقیق ایام امتحانات نیم‌سال اول را پشت سر بگذارید.

سایت کانون این امکان را برای شما فراهم کرده‌است که بتوانید نمونه سوالات امتحان های برگزار شده در سطح کشور را در این صفحه مشاهده نمایید.

برنامه امتحانی و برگه سؤالات امتحانات برگزار شده در مدارس منتخب در جدول‌های زیر قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که این سوالات بعد از برگزاری امتحان در هر مدرسه برای گروه آزمون دهم تجربی  ارسال می‌گردد.

 از این رو معمولا دریافت برگه‌های امتحانی با تاخیر چند ساعته در سایت بارگزاری می‌شود.


درس فارسی


دوشنبه98/10/2نرجس (گرمسار(نگارش))
سه‌شنبه98/10/3دانشجو (شهر ری(نگارش))
چهارشنبه98/10/4صدرای نور (تبریز) - استاد شهریار شاهین‌شهر
شنبه98/10/7هدایت (زابل) - خرد (قشم)
یکشنبه98/10/8
سوال نگارش رایحه دانش (قم) 
دوشنبه98/10/9مشکات نور (تبریز-  فرهنگ (جهرم)- بهجت (آبادان) - اختران (درگز)- صمصامیه بیات اراک
سه‌شنبه98/10/10سوال نگارش پژوهندگان علم (کرج) - سوال نگارش اندیشه نو (چابهار)- سوال نگارش سرای دانش فلسطین (تهران) - سوال نگارش سرای دانش حافظ (تهران) - سوال نگارش سرای دانش رسالت (تهران) -سوال نگارش سرای دانش سعادت‌آباد (تهران)
چهارشنبه98/10/11دارالفنون (همدان) - نگارش دارالفنون (همدان) روشن نوین( یزد)-سوال نگارش استاد شهریار (شاهین‌شهر) سوال نگارش  دکتر حسابی (شهر ری) سوال نگارش دکتر حسابی 2(شهر ری)
یکشنبه98/10/15سوال نگارش دبیرستان ارمغان دانش (قم) - سوال نگارش هدایت (زابل)
دوشنبه98/10/16فرهنگ و آموزش قزوین - سرای دانش بوشهر - یاسین 1 (لاهیجان) - نمونه سوال نگارش یاس (لاهیجان)
سه‌شنبه98/10/17  
سوال نگارش صدرای نور تبریز
چهارشنبه98/10/18سرای دانش فلسطین(تهران) - سرای دانش حافظ(تهران) - سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش سعادت‌‌آباد (تهران)-
سرای دانش میاندوآب

شنبه98/10/21نرجس گرمسار - مطهره بندر گناوه - خرد اصفهان
یک‌شنبه98/10/22سرای دانش نوین قشم
دوشنبه98/10/23نگارش سرای دانش نوین قشم رایحه دانش قم- سلاله کرج- دکتر حسابی شهر ری - برتران اندیشه بهبهان - فرهنگ و آموزش کرج
سه شنبه98/10/24پژوهندگان علم کرج- نمونه سوال نگارش  دبیرستان محراب ساوه
چهارشنبه98/10/25
یاس لاهیجان
پنج‌شنبه98/10/26
نگارش دکتر حسابی شهر ری
شنبه98/10/28سرای دانش دهلران - ارمغان دانش قم - دکتر حسابی شهر ری
دوشنبه98/10/30حجاب دزفول - نگارش دبیرستان فرهنگ و اموزش کرج
چهارشنبه98/11/2شمس (خوی)

درس عربی، زبان قرآن

چهارشنبه98/10/4دارالفنون (همدان)
شنبه98/10/7حضرت مریم (سیب و سوران)- راهیان نور(قوچان)
دوشنبه98/10/9صدرای نور (تبریز)- مطهره (بندر گناوه) - رایحه دانش( قم)-دانشجو (شهر ری) - روشن نوین(یزد)- دخترانه دارالفنون(همدان)
چهارشنبه 98/10/11مشکات نور (تبریز) سرای دانش (محمدیه)ارمغان دانش( قم) اختران (درگز)- نخبگان دانش (اراک)
شنبه98/10/14صمصامیه بیات اراک
یکشنبه98/10/15فرهنگ (قزوین)
چهارشنبه98/10/18حجاب (دزفول)
شنبه 98/10/21پژوهندگان علم (کرج) محراب (ساوه) 
یکشنبه98/10/22سرای دانش نوین قشم
دوشنبه98/10/23یاس( لاهیجان)- فرهنگ جهرم- سرای دانش فلسطین (تهران)-سرای دانش حافظ(تهران)-سرای دانش رسالت(تهران)-
  سرای دانش سعادت‌آباد(تهران)-
سه‌شنبه98/10/24هدایت(زابل)
چهارشنبه98/10/25سرای دانش (میاندوآب) - شمس (خوی) - نرجس (گرمسار)- خرد (اصفهان)
شنبه 98/10/28یاسین 1( لاهیجان) - فرهنگ (کرج)
دوشنبه98/10/30نخبگان سرای دانش( بهبهان) - اندیشه‌های شریف (رشت)

درس دین و زندگی

دوشنبه98/10/2روشن نوین (یزد)- اختران (درگز)- دخترانه دانشجو (شهر ری)
چهارشنبه98/10/4محراب (ساوه)
شنبه98/10/7سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش فلسطین (تهران) -سرای دانش سعادت آباد (تهران) - سرای دانش حافظ (تهران)- پورجندقی (رفسنجان)
دوشنبه98/10/9 یاسین 1 (لاهیجان) سلاله (کرج)- اندیشه نو (چابهار)- قلم‌چی(کرج) - نرجس (گرمسار)
سه‌شنبه98/10/10اندیشه‌های نو شریف (رشت)
چهارشنبه98/10/11خرد (اصفهان)
شنبه 98/10/14شمس (خوی)- سرای دانش (قشم)  دخترانه دکتر حسابی (شهر ری)
دوشنبه98/10/16صدرای نور (تبریز)
چهارشنبه98/10/18فرهنگ( جهرم)-رایحه دانش( قم) - فرهنگ (قزوین)
دوشنبه98/10/23سرای دانش میاندوآب - مشکات نور تبریز
سه‌شنبه98/10/24ارمغان دانش (قم)
چهارشنبه98/10/25حجاب (دزفول)
شنبه98/10/28یاس (لاهیجان)- نخبگان سرای دانش(بهبهان)
دوشنبه98/10/30پژوهندگان علم (کرج)


درس زبان انگلیسی

پنجشنبه98/10/5مشکات نور (تبریز)
دوشنبه98/10/9ارمغان دانش (قم) - دارالفنون (همدان) - آوینی (ایلام) - امام خمینی (بهار) - برادران شهید اسلامی (شهربابک)
چهارشنبه98/10/11فرهنگ و آموزش (کرج)- راهیان نور(قوچان)
شنبه98/10/14صمصامیه بیات (اراک) - پسرانه دکتر حسابی (شهر ری)
یکشنبه98/10/15سرای دانش فلسطین (تهران) سرای دانش حافظ (تهران)سرای دانش رسالت (تهران)- سرای دانش سعادت‌آباد (تهران)-
صمصامیه بیات اراک
چهارشنبه98/10/18یاسین1 لاهیجان-شمس خوی - صدرای نور تبریز - یاس لاهیجانپژوهندگان علم گوهردشت- محراب ساوه- - نخبگان دانش اراک- استاد شهریار (شاهین‌شهر) - هدایت زابل
شنبه98/10/21 علوم بجنورد - روشن نوین (یزد)
یکشنبه98/10/22بهجت (آبادان) - فرهنگ و آموزش ( قزوین)
دوشنبه98/10/23حجاب دزفول - عصر علم هندیجان- نرجس گرمسار- خرد اصفهان
چهارشنبه98/10/25دانشجو شهر ری - اندیشه‌های شریف رشت - فرهنگ جهرم- رایحه دانش قم
دوشنبه98/10/30سرای دانش (میاندوآب) - سرای دانش (دهلران)
سه‌شنبه98/11/1دخترانه دکتر حسابی شهر ری2
چهارشنبه98/11/2نخبگان سرای دانش بهبهان    

درس ریاضی

دوشنبه98/10/2صدرای نور (تبریز)
چهارشنبه98/10/4روشن نوین (یزد)
شنبه98/10/7پژوهندگان علم (گوهردشت) -اختران (درگز)  - محراب (ساوه )- دکتر محمد شفیعی (اصفهان) - دانشجو (شهر ری- پژوهندگان علم (کرج و فردیس) - راهیان نور (قوچان) - شهریار (شاهین‌شهر) - شکیبا (فریمان)
دوشنبه98/10/9سرای دانش البرز  اندیشه نو چابهار - سرای دانش نوین (قشم)- شهید ایرج رستمی (سرپل ذهاب)
چهارشنبه98/10/11یاس (لاهیجان) - خرد ( اصفهان)
شنبه98/10/14فرهنگ و آموزش (کرج) بهجت( آبادان) - هدایت (زابل)- نخبگان دانش (اراک) - سرای دانش فلسطین(تهران) -
سرای دانش حافظ(تهران) - سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش (سعادت‌آباد ) - دانشجو (شهر ری2)- فرهنگ و آموزش (قزوین) - سلاله (کرج) - هدایت (زابل)

یکشنبه98/10/15یاس (لاهیجان)
چهار شنبه98/10/18سرای دانش بوشهر
شنبه98/10/21سرای دانش (میاندوآب)  - مشکات نور تبریز-برتران اندیشه( بهبهان) - اندیشه‌های شریف( رشت) - فرهنگ (جهرم)
یکشنبه98/10/22ارمغان دانش (قم) - دارالفنون دخترانه (همدان) - دکتر حسابی (شهر ری)-
سه‌شنبه98/10/24سرای دانش دهلران
چهارشنبه98/10/25یاسین 1 لاهیجان 
پنج‌شنبه98/10/26
دکترحسابی (شهر ری)
شنبه98/10/28حجاب دزفول
یکشنبه98/10/29شمس خوی

درس فیزیک

شنبه98/10/7مشکات نور (تبریز)- دانشجو (شهر ری)
یکشنبه98/10/8سرای دانش نوین (قشم)
دوشنبه98/10/9سرای دانش فلسطین (تهران) - سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش حافظ(تهران) -سرای دانش سعادت آباد (تهران) -صمصامیه بیات (اراک)
شنبه98/10/14یاسین 1( لاهیجان) - مطهره (بندر گناوه) - ارمغان دانش (قم )-علوم (بجنورد )- روشن نوین (یزد)-دکتر محمد شفیعی( اصفهان)- استاد شهریار (شاهین‌شهر) - سرای دانش (بوشهر) -اندیشه‌های شریف ( رشت)
چهارشنبه98/10/18خرد اصفهان - فرزانگان 2 مشهد - ابن سینا ارومیه - اقا حسین بن علی ایلام - آوینی اردبیل - بادامچی مشهد - فرزانگان مشهد - فاطمه امیری مشهد - قاسمی مشهد - المهدی مشهد - شاهد وارثان نور ایلام 
شنبه 98/10/21سرای دانش دهلران - صدرای نور تبریز - حجاب دزفول - دخترانه دکتر حسابی شهر ری - آموزش کرج - نرجس گرمسار- فرهنگ قزوین - سلاله کرج - دانشجو شهر ری2
یکشنبه98/10/22نخبگان سرای دانش بهبهان
چهارشنبه98/10/25دارالفنون همدان
شنبه98/10/28سرای دانش میاندواب

درس زیست‌شناسی

پنجشنبه98/9/28خرد قشم
دوشنبه98/10/2یاس لاهیجان
شنبه98/10/7صدرای نور (تبریز) - مطهره (بندر گناوه) سرای دانش نوین (قم) - رایحه دانش (قم)- اختران (درگز)-علوم (بجنورد)- اندیشه‌های شریف (رشت) - روشن نوین( یزد) -یاسین (لاهیجان)- یاسین 1 (لاهیجان)- دکتر بهشتی(فردوس) - زینبیه (بندر لنگه)
یکشنبه98/10/8سرای دانش (املش)
دوشنبه98/10/9هدایت زابل 
سه‌شنبه98/10/10استاد شهریار (شاهین‌شهر)
چهارشنبه98/10/11سرای دانش (بوشهر) - دانشجو (شهر ری)پورجندقی (رفسنجان)
پنجشنبه98/10/12صمصامیه بیات اراک
شنبه98/10/14سرای دانش (میاندوآب) - نخبگان سرای دانش( بهبهان)پژوهندگان علم (گوهردشت)-حجاب (دزفول )-
دانشجو (شهر ری2) 

نخبگان دانش( اراک) -
نرجس (گرمسار)
یکشنبه98/10/15 فرهنگ (جهرم) - خرد 1( اصفهان) - خرد 2(اصفهان)
سه‌شنبه98/10/17آموزش (کرج)
چهارشنبه98/10/18مشکات نور تبریز- سرای دانش دهلران - ارمغان دانش قم - دکتر حسابی (شهر ری)
پنجشنبه98/10/19سرای دانش (قشم)
شنبه98/10/21سرای دانش فلسطین (تهران) - سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش حافظ (تهران) - سرای دانش (سعادت آباد) - دکتر شفیعی(اصفهان)
شنبه 98/10/28 اندیشه نو (چابهار)
دوشنبه98/10/30شمس (خوی) - دخترانه دکتر حسابی شهر ری

درس شیمی

سه‌شنبه98/10/3دانشجو(شهر ری)
چهارشنبه98/10/4دارالفنون (همدان)
شنبه98/10/7ارمغان دانش (قم) - فرهنگ و آموزش (کرج)- پژوهندگان علم گوهر دشت - سرای دانش (قزوین)
دوشنبه98/10/9پور جندقی رفسنجان -پژوهندگان علم (کرج و فردیس) - فرهنگ (قزوین) - سرای دانش نوین (قشم)
چهارشنبه98/10/11دانشجو شهر ری - محراب ساوه - فرهنگ (جهرم) -  علوم (بجنورد) - سرای دانش رسالت (تهران) - سرای دانش حافظ (تهران) - سرای دانش سعادت‌آباد (تهران)- سرای دانش فلسطین (تهران)
پنجشنبه98/10/12خرد (اصفهان)
شنبه98/10/14صدرای نور (تبریز) - مشکات نور (تبریز) - سرای دانش (دهلران) - رایحه دانش (قم)
دوشنبه98/10/16استاد شهریار (شاهین‌شهر)- حجاب (دزفول)
سه‌شنبه98/10/17هدایت (زابل)
چهارشنبه98/10/18سرای دانش میاندواب - بهجت آبادان-  سلاله کرج- صمصامیه بیات اراک
پنجشنبه98/10/19روشن نوین یزد
شنبه98/10/21یاس لاهیجان - راهیان نور (قوچان)
دوشنبه 98/10/23شمس خوی1 - شمس خوی 2
چهارشنبه98/10/25نخبگان سرای دانش بهبهان - بهار دانش چابهار
شنبه98/10/28برتران اندیشه بهبهان - اندیشه‌های شریف (رشت) - نرجس (گرمسار)
چهارشنبه98/11/2پسرانه دکتر حسابی (شهرری)