نمونه سؤال امتحانی دی ماه 98 مدارس کشور - دروس عمومی دوازدهم

در این مطلب ، برنامه امتحانی مدارس تهران و شهرستان در دروس عمومی مشخص شده است.

نمونه  سؤال امتحانی دی ماه 98 مدارس کشور - دروس عمومی دوازدهم

در این مطلب ، برنامه امتحانی مدارس تهران و شهرستان در دروس عمومی مشخص شده است.

نمونه سوالات بعد از برگزاری در این قسمت قرار می گیرد. 


برنامه امتحانی درس فارسی 3 (دوازدهم) سال تحصیلی 98-99

روز

تاریخ

نام مدرسه - شهر
چهارشنبه

10/4/ 98

(صدرای نور-  تبریز)، (روش نوین- یزد)

پنج‌شنبه

5/ 10/ 98

(اندیشه‌های شریف- رشت)

شنبه

7/ 10/ 98


یکشنبه

8/ 10/ 98


دوشنبه

9/ 10/ 98

(غیر دولتی پسرانه بهجت- آبادان)، (یاسین 2-لاهیجان)، (مشکات نور-تبریز)،(یاس-لاهیجان)، (دبیرستان فرهنگ- قزوین)، (دانشجو (پسرانه)- شهر ری)،  (دانشجو (دخرانه)- شهر ری)، (اختران، درگز)، (دبیرستان هدایت، زابل)، 

سه‌شنبه

10/ 10/ 98


چهارشنبه

11/ 10/ 98

 (دارالفنون (پسرانه)- همدان)، (دارالفنون (دخترانه)- همدان)

پنج‌شنبه

12/ 10/ 98


شنبه

14/ 10/ 98

(مجتمع آموزشی سلاله- کرج)، (غیردولتی دخترانه- دکتر حسابی- شهر ری)، (غیردولتی دخترانه- دکتر حسابی-شهرری)

یکشنبه

15/ 10/ 98


دوشنبه

16/ 10/ 98

(نرجس- گرمسار)، (فرهنگ و آموزش-قزوین)، (سرای دانش-بوشهر)

سه‌شنبه

17/ 10/ 98


چهارشنبه

18/ 10/ 98


پنج‌شنبه

19/ 10/ 98


شنبه

21/ 10/ 98

(صمصامیه بیات- اراک)

یکشنبه

22/ 10/ 98


دوشنبه

23/ 10/ 98

(غیر دولتی آزرم- داراب)، (حجاب، دزفول)، (فرهنگ آموزش- کرج)،(رایحه دانش- قم)، (دکتر حسابی (دخترانه) - شهر 

ری)، (خرد- اصفهان) 

سه‌شنبه

24/ 10/ 98

(سلاله- کرج)، (اندیشه‌های شریف- رشت)، (سرای دانش نوین- قشم)

چهارشنبه

25/ 10/ 98

(علوم - بجنورد)

پنج‌شنبه

26/ 10/ 98


شنبه

98/10/28

(ارمغان دانش - قم)

یک‌شنبه

98/10/29


دوشنبه

98/10/30

(دکتر حسابی (پسرانه)- شهر ری)- (خوارزمی- البرز)

سه‌شنبه

98/11/1


چهارشنبه

98/11/2

(غیر دولتی شمس- خوی)

برنامه امتحانی درس عربی، زبان قرآن 3 (دوازدهم) سال تحصیلی 98-99

روز

تاریخ

نام مدرسه - شهر

دوشنبه

98/10/2

(اندیشه‌های شریف- رشت)

سه‌شنبه98/10/3
چهارشنبه98/10/4(دارالفنون- همدان)

پنج‌شنبه

5/ 10/ 98


شنبه98/10/7

یکشنبه

8/ 10/ 98


دوشنبه

9/ 10/ 98

(صدرای نور-  تبریز)، (مطهره شاهد- بندر گناوه)،(علوم- بجنورد)، (پژوهندگان علم - گوهردشت کرج)

سه‌شنبه

10/ 10/ 98


چهارشنبه

11/ 10/ 98

(مشکات نور-تبریز)، (یاسین2-لاهیجان)، (یاس- لاهیجان)، (ارمغان دانش - قم)

پنج‌شنبه

12/ 10/ 98


شنبه

14/ 10/ 98

(روش نوین - یزد)

یکشنبه

15/ 10/ 98

(سلاله- کرج)، (دبیرستان فرهنگ- قزوین)

دوشنبه

16/ 10/ 98


سه‌شنبه

17/ 10/ 98


چهارشنبه

18/ 10/ 98


پنج‌شنبه

19/ 10/ 98

(دبیرستان دانشجو- شهر ری): پسرانه،(دبیرستان دانشجو (دخترانه) - شهر ری)

شنبه

21/ 10/ 98

(محراب-ساوه)

یکشنبه

22/ 10/ 98


دوشنبه

23/ 10/ 98

(دبیرستان فرهنگ- جهرم)،  (دبیرستان هدایت- زابل) 

سه‌شنبه

24/ 10/ 98

(غیر دولتی پسرانه بهجت- آبادان)، (برتران اندیشه- بهبهان)

چهارشنبه

25/ 10/ 98

(غیردولتی شمس-خوی)، (حجاب، دزفول)، (نرجس-گرمسار)،(دبیرستان خرد، اصفهان)

پنج‌شنبه

26/ 10/ 98


شنبه

98/10/28

(فرهنگ آموزش- کرج)

یک شنبه

98/10/29


دوشنبه

98/10/30

(نخبگان سرای دانش- بهبهان)، (دکتر حسابی- شهر ری)        

سه‌شنبه98/11/1
چهارشنبه98/11/2(دکتر حسابی (پسرانه)- شهر ری)برنامه امتحانی درس دین و زندگی 3 (دوازدهم) سال تحصیلی 98-99

روز
تاریخ
نام مدرسه - شهر
شنبه98/9/30(اختران- درگز)
یک‌شنبه98/10/1

دوشنبه

98/10/2

(دارالفنون- همدان) ،(دانشجو- شهر ری) ،(دانشجو-  ناحیه 2 شهر ری) ،(استاد شهریار-شاهین شهر )

سه شنبه

98/10/3

(مشکات نور- تبریز)

چهارشنبه98/10/4 (محراب-ساوه)

شنبه

7/ 10/ 98

(سرای دانش فلسطین-تهران) ،(سرای دانش رسالت - تهران) ، (سرای دانش سعادت آباد - تهران) -دین و زندگی-رفسنجان)

یکشنبه

8/ 10/ 98


دوشنبه

9/ 10/ 98

(فرهنگ آموزش- کرج)، (نخبگان دانش- اراک)،(نرجس-گرمسار) ،(روش نوین- یزد)، (دارالفنون دحترانه - همدان) ، (خرد - اصفهان )

سه‌شنبه

10/ 10/ 98


چهارشنبه

11/ 10/ 98

(غیر دولتی آزرم- داراب)، (اندیشه‌های شریف- رشت)، (مطهره - بندر گناوه) 

پنج‌شنبه

12/ 10/ 98

(دانشجو (پسرانه)- شهر ری)، (دانشجو (دخترانه)- شهر ری)

شنبه

14/ 10/ 98

(غیردولتی شمس- خوی)، (دکتر حسابی (دخترانه)- شهر ری)، (دکتر حسابی (پسرانه)- شهر ری) ،( سرای دانش بوشهر )

یکشنبه

15/ 10/ 98

(دبیرستان عصر علم- هندیجان)

دوشنبه

16/ 10/ 98

(صدرای نور-تبریز )

سه‌شنبه

17/ 10/ 98


چهارشنبه

18/ 10/ 98

(دبیرستان فرهنگ و آموزش- قزوین) -(دبیرستان دانش -قم )-(دبیرستان حجاب - دزفول )

پنج‌شنبه

19/ 10/ 98

(دبیرستان فرهنگ- جهرم)

شنبه

21/ 10/ 98


یکشنبه

22/ 10/ 98


دوشنبه

23/ 10/ 98

(یاس- لاهیجان)، (علوم- بجنورد)، (دکتر حسابی (دخترانه)- شهر ری)

سه‌شنبه

24/ 10/ 98

(ارمغان دانش - قم)

چهارشنبه

25/ 10/ 98        


پنج‌شنبه

26/ 10/ 98


شنبه

98/10/28

(نخبگان سرای دانش- بهبهان)، (سرای دانش- دهلران)برنامه امتحانی درس زبان انگلیسی 3- سال تحصیلی 98-99

روز

تاریخ

نام مدرسه - شهر

سه‌شنبه

98/10/3

(سرای دانش 2- بوشهر)

چهارشنبه

98/10/4

(دارالفنون- همدان)

پنج‌شنبه

98/10/5


شنبه

7/ 10/ 98


یکشنبه

8/ 10/ 98

(سلاله- کرج)

دوشنبه

9/ 10/ 98

(پژوهندگان علم- گوهردشت)، (ارمغان دانش - قم)

سه‌شنبه

10/ 10/ 98


چهارشنبه

11/ 10/ 98

(غیر دولتی پسرانه بهجت- آبادان)، (فرهنگ آموزش- کرج)

پنج‌شنبه

12/ 10/ 98


شنبه

14/ 10/ 98

(سرای دانش- قشم)

یکشنبه

15/ 10/ 98


دوشنبه

16/ 10/ 98

(صمصامیه بیات- اراک)

سه‌شنبه

17/ 10/ 98


چهارشنبه

18/ 10/ 98

(غیردولتی شمس-خوی)،(صدرای نور-  تبریز)، (نخبگان دانش- اراک) ، (محراب-ساوه)، (غیر دولتی شمس- خوی)، 

(خوارزمی- شهر الوند)، (هدایت- زابل)

پنج‌شنبه

19/ 10/ 98

(روش نوین- یزد)

شنبه

21/ 10/ 98

(علوم- بجنورد)

یکشنبه

22/ 10/ 98

(فرهنگ و آموزش-قزوین)

دوشنبه

23/ 10/ 98

(نرجس-گرمسار)، (مشکاة نور- تبریز)، (خرد- اصفهان)

سه‌شنبه

24/ 10/ 98

(دبیرستان اندیشه‌های شریف- رشت)

چهارشنبه

25/ 10/ 98

(یاسین2- لاهیجان)، (دبیرستان فرهنگ- جهرم)، (یاس- لاهیجان)، (دانشجو - شهرری)، (دکتر شفیعی- اصفهان)، (دانشجو 

(پسرانه)- شهر ری)

پنج‌شنبه98/10/26

شنبه

28/ 10/ 98

(دکتر حسابی (پسرانه)- شهر ری)
یک‌شنبه98/10/29
دوشنبه98/10/30(حجاب، دزفول)، (سرای دانش- دهلران)، (دکتر حسابی (دخترانه)- شهر ری)، (رایحه دانش- قم)
سه‌شنبه98/11/1(دکتر حسابی (دخترانه)- شهر ری)
چهارشنبه98/11/2(نخبگان سرای دانش- بهبهان)

برنامه امتحانی درس نگارش 3 (دوازدهم) سال تحصیلی 98-9

روز

تاریخ

نام مدرسه - شهر

دوشنبه98/10/9


سه‌شنبه

98/10/10

(دارالفنون- همدان)، (صدرای نور- تبریز)، (سرای دانش-فلسطین)، (سرای دانش- سعادت‌آباد)، (سرای دانش-حافظ)، (سرای

دانش- رسالت)

چهارشنبه

98/10/11


پنج‌شنبه

98/10/12


شنبه

14/ 10/ 98


یکشنبه

15/ 10/ 98

(ارمغان دانش- قم)، (هدایت- زابل)

پنجشنبه

19/ 10/ 98

(دبیرستان شمس- خوی)        
دوشنبه98/10/23(محراب- ساوه)
سه‌شنبه98/10/24(سرای دانش نوین- قشم)
چهارشنبه98/10/25(رایحه دانش- قم)
پنج‌شنبه98/10/26(دارلفنون پسرانه- همدان)
سه‌شنبه98/11/1(فرهنگ آموزش- کرج)