پایه‌های آوایی(فنون3)-سوالات پیشنهادی رتبه8انسانی-27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه8انسانی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

پایه‌های آوایی(فنون3)-سوالات پیشنهادی رتبه8انسانی-27 دی

لیلا پابخش 

رتبه8ایثارگران- دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث پایه های آوایی ناهمسان از درس علوم و فنون3

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی لیلا پابخش را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

پشتیبـــــــــان ویـــــــژه