نمونه سوال تستی زیست دهم - ویژه آمادگی آزمون 27 دی

جهت آمادگی در آزمون 27 دی، درس زیست که مربوط به مباحث آزمون 27 دی است فایل ضمیمه را دانلود نمایید.(گزینش شده از کتاب آبی)

نمونه سوال تستی زیست دهم - ویژه آمادگی آزمون 27 دی

نمونه سوال تستی زیست دهم - ویژه آمادگی آزمون 27 دی


جهت آمادگی در آزمون 27 دی، درس زیست که مربوط به مباحث آزمون 27 دی  است فایل ضمیمه را دانلود نمایید.(گزینش شده از کتاب آبی)

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید