سنت‌های الهی(دینی3)-سوالات پیشنهادی رتبه71 تجربی - آزمون 27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه71 تجربی در درس دین و زندگی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

سنت‌های الهی(دینی3)-سوالات پیشنهادی رتبه71 تجربی - آزمون 27 دی

مهلا امـــانی

رتبه71 منطقــه3 - دانشجوی دندان پزشکــی تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث فصل چهارم از درس زیست دوازدهم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی مهلا امـانی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                                   پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

سنت های الهی(دینی3) - سوالات پیشنهادی رتبه71 تجربی - آزمون 27 دی