حال ( عربی3 ) - سوالات پیشنهادی رتبه161 تجربی - آزمون27 دی

در این مطلب سوالات پیشنهادی هومن نکونام ویژه امادگی آزمون 27 دی در درس عربی را به همراه روش مطالعه وی باهم مشاهده می‌کنیم...

حال ( عربی3 ) - سوالات پیشنهادی رتبه161 تجربی - آزمون27 دی

هومن نکونام

رتبه161 منطقه1 - دانشجوی پزشکی تهــــران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث حال از درس عربی عمومی دوازدهــم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27 دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی هومن نکونام را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                                   پشتیبـــــــــان ویـــــــژه