تست چالشی زیست‌شناسی - محمدامین عرب شجاعی- متناسب 29 آذر+پاسخ

تست چالشی زیست‌شناسی -محمدامین عرب شجاعی- متناسب 29 آذر-قابل مشاهده در لینک بالا:

تست چالشی زیست‌شناسی - محمدامین عرب شجاعی- متناسب 29 آذر+پاسخ

دانش‌آموزان دوازدهمی‌ عزیز سلام

مژده:

از این به بعد قصد داریم هر هفته در روز درس زیست‌شناسی یک مطلب «تست چالشی زیست‌شناسی» برای شما عزیزان توسط طراح  قرار بدهیم تا با مشارکت شما دانش‌آموزان پاسخ سؤال داده شود.


چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف) در صورت وقوع جهش در توالی راه‌انداز به‌طور حتم رونویسی از ژن‌های مربوط به آن افزایش می‌یابد.

ب) در انسان هیچ‌گاه نمی‌توان کروموزومی را یافت که دارای دو دگره‌ی D و d باشد.

پ) در افراد مبتلا به بیماری کم‌خونی داسی شکل نسبت باز آلی پورین به پیریمیدین در مولکول دنا تغییری نمی‌کند.

ت) میزان نوکلئوتید ماده‌ی وراثتی در هر یاخته بیش‌تر از ژنوم است.

ث) تشکیل پیوند بین دو باز آلی تیمین در مولکول دنا را دوپار (دیمر) تیمین می‌گویند.

ج) در ریشه‌ی شکمی نخاع نمی‌توان هسته‌ی یاخته‌ای را مشاهده کرد.

چ) با خم‌شدن یاخته‌های مژک‌دار بخش دهلیزی، این یاخته‌ها پیامی به یاخته‌ی حسی ارسال می‌کنند.

ح) جانوری که در بدن خود شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی دارد قطعاً در پاسخ به محرک، گروهی از کانال‌های غشای نورون‌ها باز می‌شود.

خ) در نورون‌های حسی همواره طول دندریت بزرگ‌تر از آکسون است.

د) بافت چربی روی ماهیچه‌های کره‌ی چشم همانند اشک در حفاظت از چشم نقش دارند.

1) 7                            2) 6                            3) 8                                 4) 5دانش‌آموزان عزیز پس از استقبال بی‌نظیر شما عزیزان از تست چالشی زیست‌شناسی و با توجه به درخواست‌های مکرر شما عزیزان مبنی بر قرار دادن پاسخ تشریحی محممدامین عربشجاعی فایل پیوست را برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داد.

توصیه می‌شود نکات موجود در فایل را بررسی کنید و به خاطر بسپارید.


منتظر تست چالشی بعدی در هفته آینده باشید.


موفق و کامیاب باشید.