جشنواره تجلیل از پژوهش‌گران و فناوران برگزار می‌شود

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور در هفته پژوهش برگزار می‌شود.

جشنواره تجلیل از پژوهش‌گران و فناوران برگزار می‌شود

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور در هفته پژوهش برگزار می‌شود.

محسن شریفی در خصوص جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران اظهار کرد: ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در کشور و ارتقای منزلت و جایگاه پژوهش و فناوری، معرفی توانمندی‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری کشور، تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و فناوران کشور و فراهم‌سازی زمینه گسترش پژوهش های هدفمند و موثر در سطح جامعه از اهداف این جشنواره به شمار می رود.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فرآیند انتخاب پژوهشگران و فناوران افزود: مرحله اول انتخاب پژوهش گران توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی بود و ما معرفی شدگان را در دبیرخانه جشنواره و کمیته داوران مورد بررسی قرار دادیم.

شریفی خاطر نشان کرد: در بخش پژوهشگران ۱۸۶ پژوهشگر از دانشگاه‌ها و ۲۷ نفر از مراکز پژوهشی و ۳۱ پژوهشگر از دستگاه‌های اجرایی و در بخش فناوران ۱۱۶ فناور از پارک های علم و فناوری، موسسات و مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز رشد معرفی شدند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: افراد معرفی شده از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی در دبیرخانه جشنواره توسط کمیته های داوری متشکل از افراد متخصص برجسته که بیشتر عضو انجمن های علمی و قطب های علمی و افراد برجسته حوزه پژوهشی هستند بر اساس شاخص هایی مورد بررسی نهایی قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: در این مرحله بیش از ۴۵ نفر داور در قالب گروه های تخصصی، پرونده‌های پژوهشگران و فناوران را مورد بررسی قرار می دهند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مهمترین معیارها و شاخص های انتخاب پژوهشگران گفت: مهمترین شاخص های پژوهشگران برگزیده «نقش آفرینی موثر پژوهشگر در تولید علم (داشتن مقالات کلیدی و کیفی، وضعیت شاخص‌های علم سنجی، پژوهش در مرز دانش، مرجعیت علمی) به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین نقش پژوهشگر در ارتباط با صنعت و جامعه و داشتن طرح های پژوهشی داخلی یا خارجی و تقاضا محور، نقش پژوهشگر در حل مشکلات یا رفع نیازهای کشور، فعال بودن پژوهشگر در عرصه بین‌المللی و مجامع علمی و بین المللی، برنامه‌محوری پژوهشگر و تمرکز در انجام پژوهش های هدفمند و اجتناب از پراکنده کاری، نقش پژوهشگر در خلق آثار فاخر، ثبت اختراع، اکتشاف از دیگر معیارهای انتخاب پژوهشگران به شمار می روند.

شریفی با اشاره به مهمترین شاخص‌های انتخاب فناور برتر گفت: نقش طرح فناور در حل مشکلات یا رفع نیازهای کشور، نقش آفرینی موثر فناور در کارآفرینی و اشتغال، میزان فروش محصول فناور و میزان صادرات محصول، میزان تقاضا برای محصول از بازار هدف، سطح آمادگی فناوری و میزان پیچیدگی نوآوری محصول، مستندسازی طرح و محصول فناورانه (طرح کسب وکار-BP) از شاخص های انتخاب فناوری برتر محسوب می شوند.

این جشنواره در تاریخ ۲۶ آذرماه در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

منبع :