یادگیری از طریق کامنت‌ها (ادبیات ، مبحث آرایه)آزمون 29 آذر

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند

یادگیری از طریق کامنت‌ها (ادبیات ، مبحث آرایه)آزمون 29 آذر

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس ادبیات و مبحث آرایه های ادبی را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.


نام کاربر
متن کامنتمقطعمبحثتاریخ ثبت
نرگس دریجانی، یازدهم تجربی - بمکامنتمحراب دل اضافه‌ی استعاریه یا اضافه‌ی تشبیهیدهماضافه تشبیهی13980919
محمد اریایی فر، یازدهم تجربی - رامهرمز - میانگین تراز 7226پاسخ کامنتاضافه تشبیهی هستش....دل به محراب(محل جنگ با شیطان) تشبیه شده...البته به شعرش هم بستگی داره.دهماضافه تشبیهی13980919
کاربر سایتکامنتبچه‌ها دریای خون اضافه تشبیهی ؟یه منبعم گفته اره .یه منبعم گفته نه نه منظورش دریایی از جنس خونه .کدوم درسته ؟دهماضافه تشبیهی13980919
یلدا اصفهانی اسفندیاری، تجربى نظام جدید - اصفهانپاسخ کامنتاضافه‌ی تشبیهی 😐🤷‍♂️دهماضافه تشبیهی13980919
کاربر سایتکامنتحصار نای و دریای خون اضافه تشبیهی اند؟دهماضافه تشبیهی13980920
یلدا اصفهانی اسفندیاری، تجربى نظام جدید - اصفهانپاسخ کامنتحصار نای نیست. ولی دریای خون اضافه‌ی تشبیهی هست.دهماضافه تشبیهی13980920
دانیال شعبان پور، تجربى نظام جدید - بابل - میانگین تراز 7453پاسخ کامنتحصار نای اضافه تخصیصی هست. نای نام زندانیه که مسعود بن سعد (شاعر) در آن زندانی بوده و حصار نای همون حصار زندان نای هست. دریای خون هم اضافه تشبیهی میگیرن فکر کنم.دهماضافه تشبیهی13980920
یلدا اصفهانی - کاربر سایتکامنتاین مشکل رو منم داشتم و فکر میکردم حصار نای اصافه‌ی تشبیهی هست ولی از اقای عبدالمحمدی پرسیدم و گفتن حصار نای اضافه تشبیهی نیست. و دریای خون هم ازشون پرسیدم گفتن اضافه تشبیهی هست.دهماضافه تشبیهی13980920
دانیال شعبان پور، تجربى نظام جدید - بابل - میانگین تراز 7453پاسخ کامنتحصار نای نه اضافه تشبیهی هست نه استعاری. نای نام زندانی است که مسعود بن سعد در آن زندانی بودهدهماضافه تشبیهی13980920
کاربر سایتپاسخ کامنتنای اگه قسمتی از اعضای بدن انسان باشه میشه استعاری ولی اگه نام زندان باشه که استعاری نمیشهدهماضافه تشبیهی13980920
کاربر سایتپاسخ کامنتاقای شعبانپور اگر منظور اون مصرعِ نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای باشه بله چون هم قرینه داره (من اندر)ولی زمانی ک یک ترکیب ازاد میدن چی؟!اونموقع چی هم میشه حصار رو ب نای واقعی تشبیه کر هم میشه نای ک ب معنای زندانه رو در نظر گرفت.دهماضافه تشبیهی13980920
کاربر سایتپاسخ کامنتبچه‌ها تو ادبیات باید ترکیب رو تو جمله بررسی کرد همینجوری کلی نمیشه اضهار نظر کرد.دهماضافه تشبیهی13980920
کاربر سایتکامنتحصار نای و دریای خون اضافه تشبیهی اند؟ بالاخره جواب چی شد؟دهماضافه تشبیهی13980920
حسین بازگیر، تجربى نظام جدید - خرم آباد - میانگین تراز 6296پاسخ کامنتبه نظر من حصار نی تشبیهی ولی دریای خون اضافه‌ی استعاری باید باشه ولی بازم شک دارمدهماضافه تشبیهی13980920
زهرا حدادفر، تجربى نظام جدید - تربت حیدریه - میانگین تراز 6757کامنتبچه‌ها بیت زیر چرا ایهام داره؟ مگه دور از تو به معنی دور باد از تو معنی میده؟. چشم خون خوار تو چون تشنه به خون دل ماست هست دور از تو مرا چشمی و صد چشمه خوندهمایهام13980920
فرناز سعادتی پناه، تجربى نظام جدید - تبریز - میانگین تراز 7287پاسخ کامنتدور ازتو1)به تونزدیک نباشد2)فعل دعایی دورباددهمایهام13980920
زهرا حدادفر، تجربى نظام جدید - تربت حیدریه - میانگین تراز 6757کامنتو این چرا ایهام تناسبه؟ مگه شیرین در هر دو معنی تو بیت معنی نمیده؟! دلم ببرید چون فهاد عمری کوه اندوهت مکن ای خسرو خوبان طمع در جان شیرینمدهمایهام13980920
فرناز سعادتی پناه، تجربى نظام جدید - تبریز - میانگین تراز 7287پاسخ کامنت1)جان شیرین(جان عزیز) 2)جان شیرین خانم که خسرو با شیرین دوم تناسب دارهدهمایهام13980920
کاربر سایتپاسخ کامنتنه شیرین معنی شیرین خانوم رو نمیده و با توجه ب خسرو و فرهاد تناسب ایجاد میکنهدهمایهام13980920
کاربر سایتپاسخ کامنتگفتیم تو ایهام دوتا معنی داره پس یکی از معانی میشه جان گرامی یکی هم جان معشوقه اش وبا یکی شون تناسب داشته باشه میشه ایهام تاسب ودر ضمن کوه کن فرهادی نه کوه اندوهدهمایهام13980920
کاربر سایتکامنتایهام و مجاز رو چجوری تشخیص میدید؟بعضی جاها واقعا تشخیصش سختهدهمایهام ومجاز13980920
آرمان حربی، تجربى نظام جدید - سلماس - میانگین تراز 7322پاسخ کامنتاز اول یبار دیگه به تعریفشون رجوع کنید و توش عمیق شید. بعد روابط مجاز رو بخونین.. بدونین که هر دو معنایی که ایهام گرفتین تو جمله باید صدق کنه و معنی بده . مثلا جمله ایران پیروز شد ، خب معلومه ایران توش ایهامی نداره ، بلکه مجاز هستش ، مجاز از تیم ملی ایران. اگه هم مورد دشواری بود بزارین شاید بلد بودیم راهنماییتون کنیم . موفق باشید.دهمایهام ومجاز13980920
کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها میشه بگید چرا تو این مصراع معطوف داریم ؟ای مرغ دل که خسته و بی تابی .مگه واو بین دو جمله نیومده ؟ خسته هستی و بی تاب هستی ؟!دهمواو عطف13980920
صبا شهبازی متنق، تجربى نظام جدید - تبریز - میانگین تراز 5983پاسخ کامنتنه گفته خسته وبی تاب هستی.بین دوکلمه هست وعطفهدهمواو عطف13980920
کاربر سایتکامنتنقش ( ش ) در این بیت چیه ؟ ( خرمنش ) ** هر که مزروع خود خورد به خوید / وقت خرمنش خوشه باید چید ++دهمجهش ضمیر13980921
ابوالفضل مزن دره، یازدهم تجربی - بندرگز - میانگین تراز 5749پاسخ کامنتاضافی استدهمجهش ضمیر13980921
سیده زهرا حسینی، دهم تجربی - فرخ شهر - میانگین تراز 6414پاسخ کامنتاضافی. جمله رو مرتب کن رقص ضمیر هم که نداره پس مشکلی نیستت.در نقش نهاددهمجهش ضمیر13980921
کاربر سایتکامنتشرتب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن /که اب روی تو اتش در ارغوان انداخت(خوی:عرق).....متناقض نماعه؟یازدهممتناقض نما13980919
حسام الدین تقوی پور - دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اراکپاسخ کامنتبله زیرا عرق محبوب(خوی) باعث برپایی آتش شده میدانیم که در پارادوکس دو صفت متناقض همراه هم میایند که در این بیت این اتفاق افتاده استیازدهممتناقض نما13980919
کاربر سایتکامنتسلام سر غیب ترکیب اضافی است یا وصفی؟یازدهمترکیب وصفی13980921
آرین حسین پورسدهی، نهم - رشت - میانگین تراز 6339پاسخ کامنتاگر منظور از سر (اعضا بدن) باشه جواب اضافی هست. ولی احتمال زیاد منظور از سر همون راز هست که این ترکیب وصفی میشه. (این سر غیب است).یازدهمترکیب وصفی13980921
کاربر سایتکامنتسلام کزین برتر اندیشه برنگذرد نقش برتر چیهیازدهموابسته پیشین13980921
کاربر سایتپاسخ کامنتکزین میشه که از این پس برتر هم هسته هس و این صفت اشارهیازدهموابسته پیشین13980921
کاربر سایتپاسخ کامنتنقش این متممه و نقش اندیشه نهاد و نقش برتر صفت تشریف دارن یا همون صفت تفضیلی به قول کتابیازدهموابسته پیشین13980921
کاربر سایتپاسخ کامنتمگه نمیشه اندیشه، برتر از این بر نگذرد پس اینطوری برتر وابسته محسوب نمیشه که صفت بگیریمشیازدهموابسته پیشین13980921
کاربر سایتپاسخ کامنتخوب کزین میشه که از این خوب، بعد میگیم این،صفت اشاره هست پس هسته اش میشه برتر؟یازدهموابسته پیشین13980921
کاربر سایتکامنتبه نظر شما این بیت اسلوب معادله داره چرا ؟ (بیستون کند فرهاد نه کاری است شگفت/ شور شیرین به سر هر که فتد کوه کن است)دوازدهماسلوب معادله13980920
زینب حسن لو، تجربى نظام جدید - زنجان - میانگین تراز 5716پاسخ کامنتبیت‌ها باید مستقل از هم باشند و تناسبی نباشه بینشون .اسلوب نیستدوازدهماسلوب معادله13980920
کاربر سایتکامنتسلام. لف و نشر در این بیت چیست؟روی و چشمی دارم اندر مهر او کاین گهر می‌ریزد آن زر می‌زنددوازدهملف ونشر13980920
زهرا سادات خدابخشی - دانشجوی رشته‌ی زبان و ادبیات عربیپاسخ کامنتروی با زر،و چشم با گهر ریختن..لف ونشر مشوش داریم.دوازدهملف ونشر13980920


در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید