کارت آزمون یازدهم انسانی ویژه آزمون 29 آذر 1398

در اینجا کارت‌هایی که منطبق با مباحث آزمون 29 آذر 1398 هستند ارائه شده است.شما می‌توانید برای آزمون پیش‌رو از این کارت‌ها استفاده کنید.

کارت آزمون یازدهم انسانی ویژه آزمون 29 آذر 1398

دانش‌آموزان عزیز یازدهمی

سلام

برای مرور و جمع‌بندی دروس در زمان کم،از فلـش‌کـارت استفاده کنید،یکی از ویژگی‌های مهم فلش‌کارت این است که شما می‌توانید کارت‌ها‌ی مربوط به آن مبحث از درس را جدا کرده و به‌همراه داشته باشید و از آن‌ها در کتابخانه، مسیر رفت‌و آمد (تاکسی و اتوبوس و ...)، مسافرت و مهمانی استفاده کنید.  اگر با این محصولات آشنا نیستید از همین حالا برای آزمون پیش‌رو (‌ آزمون29 آذر 1398) برای هر درس ،فلش‌کارت مربوطه راتهیه کنید و ازکارت‌های مشخص شده‌ی زیر که مطابق با مباحث این آزمون است ،استفاده نمائید.به این ترتیب شما می‌توانید با خواندن کارت‌های تعیین شده در هر درس،مطالب مربوط به این آزمون را مرور کنید. شما می‌توانید فلش کارت مقطع خودتان را از نمایندگی کانون در شهرتان تهیه کنید.


الهام علی‌دوست
ارسال شده توسط : الهام علی‌دوست