گزیده تست‌های خلاقیت موسیقی-29 آذر

در این مقاله گزیده ای از تست‌های کتاب آبی برای مبحث ساز شناسی جهانی آماده شده است.

گزیده تست‌های خلاقیت موسیقی-29 آذر

در این مقاله گزیده ای از تست های کتاب آبی برای مبحث ساز شناسی جهانی آماده شده است.

گزیده تست های موسیقی

آزمون 29 آذر 98


کتاب آبی خلاقیت موسیقی- سازشناسی جهانی

سوال 1

در نت نویسی کدام یک از ساز های زیر، از«حامل مضاعف» استفاده می‌کنند؟

 • 1. پیانو

 • 2. ترمبون

 • 3. ساکسوفون

 • 4. تیمپانی

سوال4

اگر «کلارینت سی بمل» بخواهد نت های «دو» و «ر» را بنوازد، باید چه نت هایی برای نوازنده نوشته شود؟

 • 1. ر و می

 • 2. سی بمل و دو

 • 3. سی و ر دیز

 • 4. ر دیز و می دیز

سوال 6

کدام دسته از ساز های « کوبه‌ای» زیر، از دسته ی ساز های با ارتفاع معین هستند؟

 • 1. تیمپانی، گانگ، گزیلوفون

 • 2. تیمپانی، گلو کن اشپیل، چلستا

 • 3. مثلث، تام تام،طبل

 • 4. تیمپانی، ویبرافون،گانگ

سوال8

در کدام یک از گزینه های زیر، تمامی موارد نشان دهنده ی ساز های انتقالی هستند؟

 • 1. کلارینت، فلوت ، اُبوآ

 • 2. کرانگله ، کلارینت، ساکسوفون

 • 3. ترومپت، کنترباس، اُبوآ

 • 4. هورن ، کنتر باس، ترومبون

سوال 10

کدام یک از ساز های زیر شبیه به «عود ایرانی»است؟

 • 1. چنگ

 • 2. گیتار

 • 3. ویولنسل

 • 4. کنترباس

سوال12

کدام یک،از ساز‌های «زهی زخمه‌ای» ، میدان صوتی آن کمتر از هفت اوکتا می‌باشد و دارای هفت پدال است؟

 • 1. پیانو

 • 2. ارگ

 • 3. سنتور

 • 4. هارپ

سوال18

سیم های « ویولا » از بم به زیربا چه فاصله ای کوک می‌شوند؟

 • 1. پنجم درست

 • 2. چهارم درست

 • 3. پنچم درست و یک چهارم درست

 • 4. چهارم درست و یک سوم بزرگ

سوال 26

کدام یک از ساز های خانواده‌ی «زهی آرشه ای» ، انتقالی است؟

 • 1. ویولا

 • 2. ویولن

 • 3. دوبل باس

 • 4. ویولنسل

سوال30

بالاترین میدان صدا میان همه ی ساز های ارکستر سمفونیک، متعلق به کدام ساز است ؟

 • 1. فلوت بوهم

 • 2. فلوت پیکولو

 • 3. اُبوآ

 • 4. توبا

سوال 69

اگر کرانگله بخواهد نت نوشته شده‌ی برای ویلن را هم صدا با آن بنوازد، چه قدر باید آن را انتقال بدهد؟

 • 1. بدون انتقال

 • 2. به یک چهارم درست بالاتر

 • 3. به یک پنجمِ درست بالاتر

 • 4. به یک پنجمِ درست پایین تر
تهیه شده در گروه هنر کانون
نسیم پوراحمد