مطالعه‌ی زیاد و تراز کم! چرا؟

آیا برای شما هم پیش آمده است که ضمن داشتن ساعات مطالعه‌ی بالا و حتی افزایش آن در هفته‌های آخر، تراز قابل قبولی به دست نیاورید؟

مطالعه‌ی زیاد و تراز کم! چرا؟

آیا برای شما هم پیش آمده است که ضمن داشتن ساعات مطالعه‌ی بالا و حتی افزایش آن در هفته‌های آخر، تراز قابل قبولی به دست نیاورید؟

دلیل این مساله را در کجای عملکردتان جست‌وجو کرده‌اید؟

یکی از دلایل این مساله عدم هماهنگی کیفیت و کمیت مطالعه باهم است. گاه پیش می‌آید دانش‌آموز با تاکید بیش از حد نیاز به کمیت مطالعه، کیفیت را نادیده گرفته است و این مساله در درازمدت روی میزان یادگیری و تسلط او تاثیر گذاشته است.

درس خواندن بدون کیفیت حتی با ساعت مطالعه‌ی بالا منجر به افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه در آزمون می‌شود.

این‌گونه مطالعه باعث برهم خوردن نظم و آرامش ذهن، عدم تسلط کافی بر مباحث، عدم یادگیری نکات آموزشی سوالات و عدم تعمیق یادگیری می‌شود که نتیجه‌ی همه‌ی این موارد در جلسه‌ی آزمون برملا می‌شود. سوالاتی که حتی با حذف گزینه در آن شک خواهیدکرد یا سوالاتی که با وجود آشنا بودن، قادر به پاسخ‌گویی به آن‌ها نخواهیدبود.

برای جلوگیری از این مساله حتماً هنگام مطالعه یک تعادل بین کیفیت و کمیت مطالعه‌تان برقرار کنید. بازخورد گرفتن منظم و مستمر ارزیابی خوبی برای کیفیت است.