از مرور غافل نشوید

حافظه‌ی انسان یک منبع قدرتمند برای ذخیره‌ی اطلاعات است.

از مرور غافل نشوید

حافظه‌ی انسان یک منبع قدرتمند برای ذخیره‌ی اطلاعات است. اما اطلاعات قبل از ورود به این منبع قدرتمند، وارد یک منبع بسیار کوچک به نام حافظه‌ی کوتاه‌مدت می‌شوند. گنجایش حافظه‌ی کوتاه‌مدت حداکثر 9 مقوله‌ی اطلاعاتی است و اگر به اطلاعات وارد شده رسیدگی نشود، با وارد کردن اطلاعات جدید اطلاعات قبلی به مرور زمان از حافظه حذف می‌شوند.

یکی از کارهایی که به وسیله‌ی آن می‌توانید به راحتی اطلاعات درسی خود را از حافظه‌ی کوتاه‌مدت به حافظه‌ی بلندمدت وارد کنید، مرورهای منظم است.

بعضی از دانش‌آموزان پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون را برای مرور انتخاب می‌کنند. هیچ‌گاه نمی‌توان مطالب خوانده شده طی دو هفته را در یک روز قبل از آزمون مرور و تثبیت کرد. سعی کنید وسط و آخر هر هفته را برای مرور مطالب خوانده شده در روزهای قبل اختصاص دهید.

مرور منظم باعث تقویت حافظه‌ی کوتاه مدت و بلند‌مدت، انتقال مطالب خوانده شده از حافظه‌ی کوتاه‌مدت به حافظه‌ی بلند‌مدت و در نهایت تثبیت مطالب خوانده شده می‌شود.