یادگیری از طریق کامنت‌ها (زیست) - چک لیست مباحث(آزمون 29 آذر)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه‌ی مطالب کامنت‌ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت‌های سا

یادگیری از طریق کامنت‌ها (زیست) - چک لیست مباحث(آزمون 29 آذر)

باسلام ...

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

مرور هدفمند و سازمان‌دهي شده اساسي‌ترين عامل حفظ مطالب خوانده شده است. با استفاده از منتخب پرسش و پاسخ های درس زیست مطابق برنامه راهبردی که در زیر ارائه گردیده است مروری سریع بر مطالب داشته باشید و با سوالات سایر دانش آموزان آشنا شوید .

منتخب پرسش و پاسخ های درس زیست طبق روال چهارشنبه ی هر هفته برای شما دانش آموزان عزیز آماده می شود در مرور کامنت ها مباحث مهم زیست که بیشترین کامنت را به خود اختصاص داده بودند که نشان از اهمیت این مباحث دارد.

 امیدواریم با مرور این پرسش و پاسخ ها شما نیز جواب سوالات خود را بیابید و یادگیری خود را کامل کنید.

برای مشاهده مطالب روی عنوان هر مطلب کلیک نمایید ...

یادگیری از طریق کامنت ها ( درس زیست،جهش و تغییر در جمعیت)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست ،بینایی و چشایی)

یادگیری از طریق کامنت ها ( درس زیست ، شنوایی)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست ،مغز و نخاع)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست ،پتانسیل عمل و یاخته عصبی)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست، دومین خط دفاعی)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست ،بخش های عملکردی تنفس)

یادگیری از طریق کامنت ها (درس زیست ،تهویه ششی)