سوالات تشریحی درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی آزمون 27 دی

نمونه سوالات تشریحی درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی مطابق آزمون 20 دی

سوالات تشریحی درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی آزمون 27 دی


در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید