نمونه سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان +پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان صفحه های 34 تا 67+ پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل


در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید