ویژگی‌های تفصیلی زیست شناسی نظام جدید ( آزمون 29 آذر 1398)

ویژگی‌های تفضیلی آزمون 29 آذر - درس زیست شناسی نظام جدید - بخش دوازدهم و پایه

ویژگی‌های تفصیلی زیست شناسی نظام جدید ( آزمون 29 آذر 1398)


محمد مهدی روزبهانی
ارسال شده توسط : محمد مهدی روزبهانی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید