چطوری فیزیک را بخوانیم که بتوانیم آزمون خوبی پشت سر بگذاریم؟

یکی از مشکلات دانش آموزان در درس فیزیک، نحوه مطالعه درس است به گونه‌ای که به نتیجه دلخواه برسند. در این جا روشی بیان کرده‌ایم.

چطوری فیزیک را بخوانیم که بتوانیم آزمون خوبی پشت سر بگذاریم؟

خواندن هر درسی روش و شیوه ای خاص دارد.

این روش‌ها از شخصی به شخص دیگر نیز متفاوت است.

ولی آشنایی با روش‌های مطالعه به دانش آموزان کمک می‌کند از میان راه‌های معرفی شده،‌روش مطالعه خود را بیابند.

در کانون به این اتفاق فراشناخت می‌گوییم. یعنی هر دانش آموز در هر درس شیوه یادگیری خود را پیدا کند.

در این مقاله خانم حانیه طباطبایی به بیان روش هایی مفید پرداخته که شاید برای شما نیز کاربردی باشد.