افتتاح مدرسه سه کلاسه قلم چی روستای گورخار خراسان رضوی

مدرسه سه کلاسه قلم چی روستای گورخار شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی 17 آذر 98 افتتاح شد .

افتتاح مدرسه سه کلاسه قلم چی روستای گورخار  خراسان رضوی

مدرسه سه کلاسه قلم چی روستای گورخار شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی 17 آذر 98 افتتاح شد و به دانش آموزان این روستا اهدا شد.


این مدرسه دارای 3 کلاس است و در  205 مترمربع فضای آموزشی افتتاح شد . همچنین هر 3 کلاس توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی هوشمند سازی شد . 


همچنین در این روز محوطه سازی مدرسه روستای رحمت آباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی نیز رسما افتتاح شد .