چهار دستاورد کارنامه‌ی نردبانی

با استفاده از کارنامه‌ی نردبانی و تکمیل آن در هر آزمون، می‌توانید تشخیص دهید که آیا در برنامه‌تان تعادل مطالعاتی دارید یا خیر.

چهار دستاورد کارنامه‌ی نردبانی

1.تعادل مطالعاتی: با استفاده از کارنامه‌ی نردبانی و تکمیل آن در هر آزمون، می‌توانید تشخیص دهید که آیا در برنامه‌تان تعادل مطالعاتی دارید یا خیر. به عنوان مثال دانش‌آموزی که در درسی همیشه نمره‌ی خوبی کسب می‌کند و در درس دیگر همیشه ضعیف است، در کارنامه‌ی نردبانی اختلاف جایگاه دو درس برایش مشهود می‌شود و در شخصی‌سازی برنامه‌ی خود برای هر درس به تعادل زمان اختصاص می‌دهد و هیچ درسی نخوانده باقی نمی‌ماند.

2.هدف‌گذاری: می‌توانید برای خودتان هدف‌گذاری بر مبنای کارنامه‌ی نردبانی تعریف کنید. تصور کنید اگر بتوانید در یک برگه‌ی کاغذ جایگاه خود را دریابید برای هدف‌گذاری در ایستگاه‌های بعدی هیجانی عمل نمی‌کنید و منطقی‌تر به آن فکر می­کنید. همین کار باعث دستیابی به اهداف و به دنبال آن کاربرد بیشتر این ابزار می­شود.

3.تکنیک‌های فراشناختی: دانش‌آموزانی که می‌خواهند پیشرفت کنند نیازمند تقویت تکنیک‌های فراشناختی برای شخصی‌سازی برنامه هستند و استفاده از این ابزار به آن‌ها کمک می‌کند تا نسبت به هر درس و مبحث بازخورد جدیدی از روش‌های مطالعه یا منابع مطالعاتیشان دریافت کنند.

4.مدیریت زمان: بدون شک دانش‌آموزی که در استفاده‌ی مداوم از این ابزار بکوشد، در مدیریت زمان نیز ماهر خواهد شد، به این شکل که هدف‌گذاری‌های شما به شما هشدار خواهندداد که برای دستیابی به آن نقطه چه مقدار تلاش لازم است و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنید. اینگونه از افزایش ناگهانی ساعت مطالعه جلوگیری می‌شود و می‌توانید مهارت مدیرت زمان را کسب کنید.