تمرکز یک کلید موفقیت است

«عدم تمرکز حواس» موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می‌برند و دلایل مختلف و متعددی دارد.

تمرکز یک کلید موفقیت است

«عدم تمرکز حواس» موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می‌برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همان‌طور که خود می‌دانید، تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن از ضروریات قطعی است. تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان روی موضوع خاصی متمرکز می‌شود و تضمین‌کننده‌ی امر یادگیری و انجام صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است. به هر حال در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت: بیشتر افراد به دلایل عمده‌ی زیر، با عدم‌تمرکز فکر و حواس مواجه می‌شوند:

🔴۱. کسانی که خود را به انجام دادن کار یا مطالعه‌ی درسی مجبور می‌کنند در حالی که تمایل درونی چندانی به آن ندارند. در این صورت تمام قوای ذهنی و روانی‌شان به طور خودکار از آن موضوع پرت می‌شود و دچار حواس‌پرتی می‌گردند. چنین افرادی ممکن است مدت‌ها با بی‌علاقگی کارهایی انجام دهند یا به دنبال درس یا رشته‌ی تحصیلی خاصی، تلاش‌هایی کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه می‌بینند.

🔴۲. فشارهای روانی نیز از عوامل عمده‌ی تشتت فکری است. بیشتر افراد زمانی که با مسأله‌ای مواجه می‌شوند، اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند و یا توانایی حل مسأله و کسب توفیق را در خود نبینند، دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند و در نتیجه این نگرانی‌ها، ترس از شکست، افکار منفی عدم اعتمادبه‌نفس و خیال‌بافی‌های منفی‌گرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب می‌کند و به جای اینکه روی موضوع خاص تمرکز کنند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می‌کنند و یأس و ناامیدی بر آن‌ها چیره شده و موجب حواس‌پرتی می‌شود.

🔴۳. گاهی برخی حوادث و اتفاقات، فضای روانی فرد را دچار اختلال می‌کند (نظیر آن‌چه در زندگی شخصی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و... رخ می‌دهد)، امکان تمرکز حواس را از بین می‌برد.

🔴۴. گاهی عدم رعایت بهداشت مطالعه و اصول و قوانین آن و بهره نگرفتن از روش مناسب مطالعه، باعث خستگی جسمی و روانی شده و آمادگی روانی لازم برای مطالعه و درس خواندن از بین می‌برد. در نتیجه احساس بی‌علاقگی و به دنبال آن عدم تمرکز حواس بر او مستولی می‌شود.

🔴۵. تکثر و تعدد فعالیت‌های فرد مخصوصا اگر در توان انسان نباشد، باعث عدم تمرکز حواس می‌شود.

عدم تمرکز خود را در اسرع وقت پیدا کنید و روی آن کار کنید.

با تمرکز بیشتر شما توانایی ذخیره کردن وقت بیشتری دارید، درس‌ها را حفظ نمی‌کنید، یاد می‌گیرد و تسلط بیشتری در هنگام تست‌زنی دارید.

برای دست‌یابی به تسلط، تمرکز ضروری است.