چند از ده درس ریاضی گروه دبستان و متوسطه 1 در آزمون 15 آذر

هدف‌گذاری چند از 10 با توجه به اهمیت ویژه ای که به هر درس می‌دهد، دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند. هر کس با توجه به بازه‌ی ترازی خود، از هر 10 سوال، به 1 تا چند سو

چند از ده  درس  ریاضی گروه دبستان  و متوسطه 1 در آزمون 15 آذر

رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

 آبي    ساده: نسبت به چند از ده در آزمون،  دو واحد ساده است.

 سبز    نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفید   منطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد   نسبتا دشوار:  سبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

 قرمز   دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.

اعداد در جدول به این معناست ،‌ که دانش آموزان در هر بازه ترازی به چند تا از 10 تا سوال پاسخ صحیح داده اند. مثلا  در دانش آموزان تراز 7000 در مقطع پنجم دبستان در درس ریاضی دانش آموزان به 9 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.


سطح دشواری درس ریاضی بر مینای سیستم چند از ده در مقطع دبستان و متوسطه1


نام  مسئول  درس  ریاضی  در گروه مستندسازی آزمون:: نرگس شیروئی

دبستان

در مقطع پنجم دبستان آزمون در درس ریاضی ساده بوده به طوری که دانش آموزان  تراز 7000 به 9 سوال، دانش آموزان تراز 6250 به 7 سوال و دانش آموزان  تراز 4750 نیز به 3 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.

در مقطع ششم دبستان نسبت به مقطع پنجم دبستان، برای دانش آموزان با ترازهای 4750، 6250 و 7000 آزمون یک واحد سخت تر بوده است.


متوسطه 1

در مقطع هفتم آزمون در درس ریاضی نسبتآ ساده بوده به طوری که دانش آموزان  تراز 7000 به 8 سؤال و دانش آموزان تراز 6250  به 6 سؤال از 10 سؤال  پاسخ صحیح داده اند.

در مقطع هشتم آزمون برای دانش آموزان با تراز 4750 یک واحد نسبت به مقطع هفتم سخت تر بوده ولی برای سایر ترازها، سطح سوالات مانند سطح سؤالات هفتم نسبتآ ساده بوده است.

در مقطع نهم آزمون ساده بوده به طوری که دانش آموزان  تراز 7000 به 9 سؤال و دانش آموزان تراز 6250 به 7 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.




.