روش مطالعه فصول اول ودوم ریاضی1 انسانی.

روش مطالعه فصل‌های اول ودوم ریاضی 1 دهم انسانی از نگاه رتبه 14

روش مطالعه فصول اول ودوم ریاضی1 انسانی.

بسمه تعالی

روش مطالعه فصول اول ودوم ریاضی1 انسانی.

1.روش مطالعه ریاضی در کل بدین صورت است که باید ان را در فواصل زمانی کوتاه و در زمان محدود کار کرد.

یعنی ان را هر روز ویا حداقل دوروز یک بار کار کرد و سوال حل کرد. اکنون سوال این است که باید ساعت مطالعه خود را به ریاضی اختصاص دهیم؟دروس دیگر چه می شوند؟

ریاضی راباید هرروزه ولی در حدود یک ساعت خواند اما این مطالعات کوتاه باید مداومت داشته باشد تا نتیجه مثبت ان را مشاهده کنیم.

2.ابتدا باید کتاب درسی را به عنوان درسنامه معیار مطالعه کنیم بعدا به سراغ درسنامه کتاب کمک درسی رفته و ان را به دقت مطالعه کنیم.

بعد اشکالات خود از درسنامه و نکات مبهم ان را از معلم جویا شویم.

بعد ازتدریس معلم در همان روز ابتدا تعداد کمی تست اموزشی اسان کار کنیم.

در روز بعد و بعد از یافتن کمی تسلط بر مبحث  تست های زیادی را حل کنیم.ترتیب این سوالات باید از اسان به دشوارباشد .در تست زدن بهتر است با دیدگاه طراحان مختلف اشنا باشید.

3.تمرینات کتاب درسی باید مورد توجه ویژه باشد چون در کنکور معیار کتاب درسی است و توجه صرف به درسنامه های مختلف کار معقولی نیست.

4.باید دانش اموز به این مهارت برسد که خودش بداند که در کدام مباحث قوت و در کدام مبحث ضعف وایراد دارد و با تمرکز بیشتر بر ان مباحث به بیش رود.

وبا به خاطر داشتن مباحث مورد ضعف در جهت رفع ان ها اقدام کند.از جمله کارهایی که می شود کرد این است که اشکالاتی که در خانه با ان ها مواجه میشود را در برگه ای ثبت کند و ان را سر کلاس از معلم سؤال کند.

موفق باشید.

میرعلی آرمان‌مهر رتبه 14