ویژگی آزمون 29 آذر دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

ویژگی آزمون 29 آذر دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)-قابل مشاهده در لینک بالا

ویژگی آزمون 29 آذر دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

دانش‌آموزان دوازدهمی عزیز سلام

ویژگی‌های آزمون 29 آذر دوازدهم تجربی به صورت زیر می‌باشد:

دروس عمومی (80 سؤال 60 دقیقه):

دروس اختصاصی (140 سؤال 150 دقیقه):

موفق و کامیاب باشید.