درسنامه ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر پنجم دبستان

در این درسنامه توضیحاتی در مورد مبحث ریاضی از آزمون 29 آذر گذاشته شده است.

درسنامه ریاضی آمادگی آزمون 29 آذر پنجم دبستان

در فایل زیر درسنامه ریاضی از مبحث آزمون 29 آذر گذاشته شده است.