جلسه‌ی «انگیزه و پیشرفت» در خانه

از کنار هم قراردادن دو مفهوم انگیزه و پیشرفت، به ترکیب تأثیرگذاری در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌رسیم.

جلسه‌ی «انگیزه و پیشرفت» در خانه

از کنار هم قراردادن دو مفهوم انگیزه و پیشرفت، به ترکیب تأثیرگذاری در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌رسیم. هرکدام از این اجزا، در جایگاه خود، موضوعاتی تحلیل‌پذیر و مهم به شمار می‌رود؛ اما در ادامه، قصد داریم فرصت‌های موجود برای خلق انگیزه و ایجاد پیشرفت در دانش‌آموزان را در گفت‌وگوهای آموزشیِ درون خانه و به‌ویژه گفت‌وگوهایی که با محوریت تحلیل فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان شکل می‌گیرد، بررسی کنیم. گفت‌وگوهای آموزشی در خانه همواره در جایگاه مهم‌تری نسبت به گفت‌وگوهای روزمره قرار دارد. همه‌چیز در گفت‌وگوهای آموزشی حول محور پیشرفت و موفقیت می‌گردد.

دست‌یافتن به مهارت تحلیل عملکرد، یکی از راهکارهای مهم برای افزایش انگیزه در دانش‌آموزان است؛ تحلیل عملکردی که مبتنی بر نکات مثبت با هدف کاهش‌دادن و برطرف‌کردن نکات منفی است.

جایگاه مهم‌تر گفت‌وگوهای آموزشی نسبت به گفت‌وگوهای روزمره، به‌معنی کنارگذاشتن مسائل روزمره نیست. یکی از موضوعات مهمی که اعضای خانواده را پای میز گفت‌وگو یا همان فرصت خلق انگیزه و پیشرفت می‌کشاند، همین مسائل روزمره است. این مسائل برای شروع گفت‌وگوی تحلیلیِ کارامد، بهترین گزینه است؛ اما به خاطر داشته باشید که هدف اصلی، فراتررفتن از سطح عادی مسائل و دست‌یافتن به دو عامل تأثیرگذار یادشده است. دانش‌آموز بدون تردید، میل زیادی به تعریف‌کردن اتفاقات روزانه در مدرسه دارد و این فرصتی کم‌نظیر برای شروع جلسه‌ی «انگیزه و پیشرفت» است. شروع‌کردن از نقاط قوت فعالیت روزانه مانند نمره‌های خوب و آزمون‌های موفقیت‌آمیز و حتی یادآوری نقاط قوت در گذشته، شروع هوشمندانه‌ای است. با این کار، عملکرد مثبت دانش‌آموز در کنار الگوسازی از فعالیت‌های مثبت او به‌طور هم‌زمان تکریم می‌شود. سؤال‌های هدفمند والدین ذهن پویای دانش‌آموز را که احتمالاً مایل است از خط اصلی گفت‌وگو خارج شود، متمرکز می‌کند. الگوی ساخته‌‌شده از فعالیت‌های مثبت، الگوی ملموسی برای دانش‌آموز است؛ چون خود او در محوریت این الگو قرار دارد و این نکته‌ی بسیار مهمی در برنامه‌ریزی‌‌های بعد از این گفت‌وگوهاست. دانش‌آموز را در نشستی حرفه‌ای که از ابتدا با هدف بررسی عملکرد درسی یک هفته آغاز شده، به فکرکردن درباره‌ی فعالیت‌های هفتگی‌اش دعوت کنید. با پرسیدن سؤال‌های راهنما، به تمرکز او کمک کرده و تحلیل را به فعالیت‌های مثبتش معطوف کنید. از او بخواهید راهکاری را که بر مبنای نقاط قوتش برای پوشش‌دادن نقاط ضعف به ذهنش می‌رسد، بیان کند. بهینه‌کردن این راه‌حل‌ها با نظرات تکمیلی شما و نظارت بر اجرای آن‌ها، پایانی بر فرایند طلایی تحلیل عملکرد در منزل خواهد بود.

منبع: www.edweek.org

منبع :