چگونه ذهنمان را واضح و شفاف کنیم؟

بعد از سپری شدن یک روزِ عالی، به مهمانی خواب دعوت می‌شویم تا استراحت کنیم و خود را برای فردایی بهتر آماده کنیم.

چگونه ذهنمان را واضح و شفاف کنیم؟

بعد از سپری شدن یک روزِ عالی، به مهمانی خواب دعوت می‌شویم تا استراحت کنیم و خود را برای فردایی بهتر آماده کنیم. حتما همه‌ی ما قبل از اینکه به خواب برویم برای سالم نگه‌داشتن دندان‌هایمان مسواک می‌زنیم. آیا فکر کرده‌اید که چه عالی می‌شود اگر ذهنمان را هم هنگام خواب واضح و شفاف کنیم؟ چگونه؟

کافی است به جای اینکه فقط مسواک بزنید و به خواب بروید، ابتدا دفتر برنامه‌ریزیتان را باز کنید، ساعت مطالعه‌ی امروزتان را بنویسید و مهم‌تر اینکه به صفحه‌ی بعدی دفترتان نگاه بیندازید و کارهای فردای خود را هم بنویسید. اگر برای روز بعد امتحان دارید اولویت را مطالعه‌ی آن درس بگذارید و سپس برای درس‌های بعدی تست یا حل تمرین قرار دهید.

یعنی با این کار ذهنمان شفاف می‌شود؟ تا اینجا فقط نوشته‌اید. اما فردا که از مدرسه باز می‌گردید متوجه شفافیت ذهنتان می‌شوید. شما دقیقا می‌دانید امروز چه کارهایی دارید و کارها را براساس اولویت‌هایشان مرتب کرده‌اید.

آیا در جای دیگری هم ذهنمان شفاف می‌شود؟

در انتهای هفته متوجه موضوع دیگری می‌شوید.

آیا بین درس‌های اختصاصی و عمومی هم تعادل برقرار است؟ فقط درس‌های اختصاصی را خوانده‌اید یا برای دروس عمومی هم به اندازه‌ی نیازتان مطالعه و تست قرار داده‌بودید؟

شما هم ‌می‌خواهید ذهنتان شفاف شود؟ از همین الان شروع کنید.